Said Havva ile Fethi Yeken'in Düşünce Farklılıkları

İkisi de İhvan mensubu olan Said Havva ve Fethi Yeken'in düşünce farklılıkları hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Özlem Öz

Belli bir cemaate mensubiyet, insanın bir tornadan geçirilerek tüm her şeyinin aynı kalıba sokulması anlamına gelmez. Cemaat mensubiyeti Türkiye'de genellikle böyle anlaşılır. Ancak İhvan'da böyle bir anlayış yok. Günümüzdeki İslâmî oluşumlar içinde mensuplarının görüşlerini serbestçe ifade etmelerine en çok fırsat ve imkân tanıyan Müslüman Kardeşler'dir. Bunun yanı sıra İhvan'da şurâya çok önem verilir. Şurânın kararı genel mürşid dâhil tüm yöneticileri bağlar.

Bunları genel olarak dile getirdim. Ancak siz sorunuzda Said Havva ile Fethi Yeken arasındaki ihtilaf noktaları hakkında herhangi bir ayrıntıya yer vermemişsiniz. Bu sebeple kastettiğiniz ihtilafların neler olduğunu bilmediğimden ayrıntıya dair bir şey söyleyemiyorum.