İslâm'ın Aydınlık Yüzünü Karartanlar

Usâme bin Ladin hakkında söylenen 'İslâm'ın aydınlık yüzünü karartıyor' sözüyle ilgili görüşlerinizi bekliyorum.

Yanık Bilal

Burada dikkat çeken tenkitten ziyade tavır ve hedef belirlemedeki tutumdur. Sadece el-Kaide'nin değil ABD'nin hedefe yerleştirdiği İslâmî oluşumların tümünün benzer açıklamaların hedefi olduğunu biliyoruz. ABD'nin hedefe yerleştirdiği oluşumlar bu tür oklara hedef olurken, haçlı ve siyonist zihniyetin ittifakıyla ortaya çıkan çağdaş emperyalizmin siyasi mekanizmasını oluşturan güçler hoşgörünün kapsama alanı içinde yer alabiliyorlar. Oysa Yüce Allah'ın emirleri bize bu konuda nasıl tavır almamız gerektiğini öğretiyor.

"Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmamış olur." (Ali İmran, 3/28)

"Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez." (Maide, 5/51)

"Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi kendinize dost edinmeyin. İçinizden kim onları kendisine dost edinirse işte onlar zalimdirler." (Tevbe, 9/23)

"Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar da inkârcılara karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler." (Fetih, 48/29)

"Ey iman edenler! Kâfirlerden size yakın olanlarla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin." (Tevbe, 9/23)

"Kim Allah'ı, Peygamberini ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) Allah'ın taraftarları üstün geleceklerdir."(Maide, 5/56)