İhvan-ı Müslimîn ve Partileşme

Daha önce sorduğum soruya verdiğiniz cevapta İhvan ı Müsliminin geçmişteki çizgisinden saptığı iddialarına katılmadığınızı belirtmiştiniz. Bunu detaylandırabilir misiniz? Ayrıca siyasi bir parti haline gelmesi konusunda bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Özlem Öz

Zihninize takılan detaya dair bir soru sorarsanız detaylandırmamız daha kolay olur. Burada detaya dair bir soru sormuşsunuz ona cevap verelim:

Partileşme

Bu konuda bizim bundan dokuz yıl önce yazdığımız "Partileşmek mi Parti Kurmak mı?" başlıklı bir yazımız var. O yazıda sorunuzun cevabını bulabileceksiniz. O yazıya sırasıyla "Dünya Gündemi > Mısır > Partileşmek mi Parti Kurmak mı?" linklerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

"Partileşme" veya "parti haline gelme" denmesi isabetli değildir. Çünkü siyasi partilerin kurulduğu ülkelerin tümünde cemaat yapısı korunmuş, parti ise bir yan kuruluş olarak kurulmuştur. Yani partinin kurulmasıyla cemaat ilga edilmiş ve her şey parti çatısı altında yürütülmeye başlanmış değildir. Cemaat partiyi tıpkı bir dernek gibi sosyal kanat olarak değerlendirmiştir. Ancak ülkemizde parti konusu ciddi bir tartışma konusu olduğundan, meseleye bu açıdan bakılmış ve bazı medya organları da İhvan aleyhtarı yaklaşımı güçlendirmek amacıyla bunu "partileşme" olarak nitelemişlerdir.

Müslüman Kardeşler'in Irak, Ürdün, Yemen ve Cezayir gibi birkaç ülkede siyasi partisi vardır. Ancak buralarda cemaat faaliyetleri normal yapıda sürdürülmektedir. Mısır, Lübnan, Kuveyt gibi ülkelerde siyasi parti kurulmamış, seçimlere cemaatin düzenlediği listelerle girilmektedir. Suriye, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde açıktan faaliyet yürütmesine fırsat verilmediğinden cemaat çalışmaları daha çok usre adı verilen küçük toplantı gruplarıyla yürütülmektedir. Bunlar birer örnektir. Faaliyetler sadece bu sayılan ülkelere münhasır değildir, Müslüman Kardeşler cemaati hâlen yetmişten fazla ülkede aktif faaliyet yürütmektedir.