Cinsel İlişkinin Sınırları

Evlilikte eşler arasında cinsel ilişkinin sınırları nelerdir?

Serkan Sakarya

Makattan (arkadan) ve ay halinde ilişki kesin olarak haram kılınmıştır. Bunun dışındaki ilişkiler hakkında hürmet (haramlık) hükmüne dair bir bilgi bilmiyorum. Ancak cinsel ilişkinin âdâbına dair muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Bu konuda bazı âdâb kitapları çerçeveyi aşırı derecede daraltmakta, gereğinden fazla kural koymaktadırlar. Dolayısıyla âdâb konusunda sadece sünnetteki bilgilere dayanmak yeterlidir. Allah'ın insan fıtratına yerleştirdiği tabii bir ihtiyacı zevk olmaktan çıkarıp isteksizce yapılan bir amele dönüştürmek doğru olmaz. Allah insanın yaşaması için yeme içmeyi gerekli kılmış ama aynı zamanda yenilen ve içilen maddeleri lezzetli kılmıştır. İlaç da yerine göre ihtiyaçtır ama isteksizce alınır. İşte insan fıtratının bir gereği olan cinsel ilişkiyi esasta olmayan kurallarla dar çerçevenin içine sokmak da esasta lezzetli olan bir meyveyi, isteksizce alınan ilaca dönüştürmek gibidir.