Ceninin Aldırılması

Kırk günden önceki ceninin alınmasında dinin bir sorun olmadığını bir sohbet ortamında delillerle söyleyen oldu. Bu konudaki delil de peygamberimizin hadisi dediler. Bu konu ile ilgili varsa hadis-i şerifleri ve konunun aslını öğrenebilir miyim?

Sena178

Ben bu konuda size fıkıh kitaplarında yer alan bilgileri aktarabilirim. Hadisleri araştırmam için biraz zaman ayırmam gerekir. Cevaplandırmam gereken soruların çokluğu sebebiyle şimdilik bu bilgileri aktarmakla yetinmek zorundayım. Anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.

Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşüne göre özürsüz düşürme caiz değildir. Ancak geçerli bir özürden dolayı, henüz organları belli olmamış bir ceninin düşürülmesi caizdir. Bu konuda kabul edilen mazeretlerden bazıları:

Annenin zaten bebekli olması ve hamilelik yüzünden bir önceki bebeğin sağlığının bozulacağı, annenin sütünün kesileceği endişesi,

Annenin hasta olması ve hastalığının artacağı endişesi,

Çevrenin kötü olması sebebiyle çocuğu iyi bir inanç ve ahlâk üzere yetiştirme imkânının olmayacağı endişesi, Aşırı yoksulluk sebebiyle geçim sıkıntısı yaşanacağı endişesi,

Bazı müçtehid imamların görüşlerine göre cenine ruh üflenmeden önce geçerli bir mazeretten dolayı düşürmek caizdir. Ruh üflenmesinin ise 120 günlük olduktan sonra olduğu hadislerde bildirilmiştir. 120 günlükten önceki ceninin düşürülmesinde geçerli mazeretler arasında da yukarıdakiler ve onlara benzer mazeretler zikredilmiştir. Dolayısıyla bu iki hususu birleştirmek ve 120 günlükten önceki cenini zikredilen mazeretlerden birine binaen düşürmenin caiz olduğunu söylemek mümkündür. Ancak keyfi olarak düşürmeyi âlimlerimiz caiz görmemektedirler.

Cenine ruh üflenmesinden yani 120 günlük olduktan sonra düşürülmesinin tek geçerli mazereti annenin hayatının ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalmasıdır. Annenin hayatının tehlikeye girmesi durumunda ise annenin hayatının kurtarılması için ceninin düşürülmesi caizdir. Bu cevazda zaman sınırlaması yoktur. Çünkü iki hayattan birinin kurtarılması için diğerinin feda edilmesi gerekiyorsa annenin hayatı kurtarılır. Annenin hayatının feda edilmesi durumunda zaten ceninin hayatı da riske girmiş olacaktır. Ayrıca annenin hayatı önceliklidir.