Dinlerarası Diyalog

Dinlerarası diyalog biz İslam ümmeti için bir tuzak mı? Bu konuda bana yardımcı olacak kaynak tavsiye edebilir misiniz?

Kemal Derya

Dinlerarası diyalog yürütülen şekliyle elbette Müslümanlar açısından bir tuzaktır. Çünkü yapılması istenen gerçek anlamda bir diyalog değil, İslâm'ın reddettiği inanç sistemlerini vahiyle gelmiş dolayısıyla müsamaha ile kabul edilmesi gereken inanç sistemleri olarak kabul ettirmeye çalışmaktır. Bu konuda http://www.diyalogmasali.com/ adresinde yeterli ve önemli bilgiler bulacağınızı sanıyoruz.