Kıptiler kimlerdir?

Kıptilik nedir? Müslüman alemine zararı var mıdır? Nerede kurulmuştur? Kıptiler Müslüman mı?

Tarık Akkan

Kıptîlik diye bir şey yok. Kıptîler var. Onlar da Mısır'da yaşayan ve kökleri bayağı eskiye dayanan bir etnik unsurdur. Çoğunluğu hıristiyan Ortodokstur. Ancak Müslüman olanları da var. Geçtiğimiz aylarda özellikle Kıpti kadınlardan birkaç kişinin Müslüman olması Kıptî papazlarını rahatsız etmişti ve o kadınları yeniden hıristiyanlığa döndüklerini açıklamaya zorlamışlardı. Ne yazık ki Mısır hükümeti de Müslümanlara sığınan o kadınları alıp Kıptî papazlarına teslim etmişti. Hıristiyan Kıptîlerin kendilerine özel kiliseleri ve papazları var. Şu an başpapazları da Papa Şenude diye bilinen bir adamdır. Yani Kıptîlik dinî veya ideolojik kimliği değil Yunan, Rum gibi ulusal kimliği ifade eder. Ama onların da çoğunluğu hıristiyandır.