İsra ve Mirac

"İsra haktir Mirac ise uydurmadir?" diyenler var. Onlara nasıl bir cevap verebiliriz?

Müslüm Gündüz

Mirac konusunda böyle düşünenler var. Ancak bu düşünce şazz yani şer'î açıdan geçersiz hatalı düşüncedir. Bu iddiada bulunanlar miracın Kur'an'da delilinin olmadığını ileri sürüyorlar. Oysa öyle değildir. Necm sûresinin ilk 18 âyeti bu konuda delildir. Mirac konusunda sana en açık ve ikna edici bilgileri verecek olan kaynaklar da güvenilir tefsirlerin bu 18 âyetle ilgili açıklamalarıdır.

Miracla ilgili hadislerin de hepsi iddia edildiği gibi âhâd değildir. Kaldı ki bir rivâyetin âhâd olması sahih olmadığını göstermez. Ayrıca mütevatir olmayan hadislerin tümü âhâd değildir. Ahâd hadis, rivayet silsilesinin herhangi bir halkasında râvi sayısı teke düşen hadislere denir. Eğer o tek râvi ricâl ilmine göre sika ise hadis sahih kabul edilir. Miracla ilgili rivayetlerin birçoğu sahih hadis kitaplarına girmiştir ve ehli sünnet âlimleri arasında miracın sıhhati konusunda tartışma yoktur. Bu tartışma son dönemde sünnetin inkârına parelel olarak ortaya çıkarılmış yersiz ve anlamsız bir tartışmadır. Aslında bunların meselesi aşırı rasyonalist yani akılcı düşünerek miracı anlamakta zorluk çekmektir. Yoksa şer'i açıdan bir delilsizlik sorunu yoktur. Oysa akıl Allah'ın ilâhî kudretine sınır çizme yetkisine sahip olmadığı gibi o kudreti tümüyle kuşatma gücünden de mahrumdur. Dolayısıyla aklın görevi Allah'ın kudretine sınır çizmeye kalkışmak değil o kudreti idrak edebilmektir. Eğer bunu idrak edebilirse aklın ihata edebileceğinden çok çok daha büyük bir kâinatı bir "ol" emriyle yaratan Yüce Allah'ın tüm zaman sınırlarını aşarak kulunu bir anda göklere çıkarmasının da hiç zor olmayacağını anlayabilir.

Aşırı akılcıların düşüncelerine bakılırsa onların bazıları İsrâ olayını da anlamakta zorluk çekmekte ve Kur'an'da sözü edilen Mescidi Aksa'nın Kudüs'teki Mescidi Aksa değil Mekke'de bir yerlerde küçük bir mescid olduğunu ileri sürmektedirler. Biz bu konudaki iddiaların geçersizliğini ve tutarsızlığını Web sitemizde delilleriyle ortaya koyduk ki bu düşüncenin dayandırıldığı rivayetler de sahih rivayetler değildir.

Üstelik miraca inanmanın itikadî yönden problem teşkil eden yanı yoktur. Hiçbir ilim adamı bir kimsenin miraca inanmaktan dolayı itikadi sapmaya düşeceğini söylememiş ama inkâr edenler hakkında bu söylenmiştir. Çünkü dediğimiz gibi miracın hem Kur'an'dan hem de sahih hadislerden delilleri vardır. Bu durumda hangisi daha riskli olur; inanmak mı yoksa inkâr mı?

Bu konuda dediğim gibi tefsir kitaplarının Necm (53/1-18), İsrâ (17/1 ve 23-38) tefsirlerine ve hadis kaynaklarının ilgili bölümlerine bakabilirsiniz. Bizim Web sitemizde de Filistin Davası/Dini Boyut bölümüne bakarsan işine yarayacak bazı bilgiler bulursun.