İntihar Eden Eceliyle Ölmüş Olmuyor mu?

19 Temmuz 2002 Cuma

İntihar eden eceliyle ölmüş olmuyor mu, peki o zaman intihar niye günah olabiliyor? Şimdiden teşekkürlerimi bildiririm?

Razzak Asa

Bu konu kader ve irade-i cüz'iye arasındaki ince çizgiyle ilgilidir. Burada insanın muhakeme kapasitesi biraz yetersiz kalmaktadır. İnsan muhakemesi nasıl sonsuzluk kavramını algılamakta zorlanıyorsa.

Meseleye o açıdan bakarsanız: "Bir kimse cinayet işlediğinde öldürdüğü kişi eceliyle ölmüyor mu? O halde cinayet işleyen niye günahkar oluyor?" diye bir soru da sorulabilir. Ama Allah, can almayı, insan öldürmeyi kesinlikle yasaklamış ve bunun çok büyük bir günah olduğunu bildirmiştir. Burada insanı günaha sokan sebep kendi iradesini kullanarak bu fiilleri işlemesidir. Allah insana bir irade yani seçme hürriyeti vermiştir ve bu hürriyetini kötü yolda kullanmasından dolayı onu sorguya çekecektir. Ehli sünnet itikadı bu esas üzeredir. Geçmişte kader-irade etrafında çeşitli tartışmalar olmuş, bazıları kaderi tümüyle inkâr ederken, bazıları da her şeyin kader gereği olduğunu dolayısıyla kimsenin yaptıklarından dolayı günaha girmeyeceğini söylemişlerdir. Bunların her ikisi de aşırılıktır. Biz orta yol olan ehli sünnet itikadını bir inanç prensibi olarak kabul edelim, sonra hayatımızdaki realiteyi yani bir şeyi yapmak istediğimiz zaman yapabilme, yapmamak istediğimiz zaman da terk edebilme hürriyetine sahip olduğumuzu görelim. Sonra nefsimizi Allah'ın yasak kıldıklarından uzak tutup, farz kıldıklarını işlemeye zorlayalım. Kader mevzuunu da Allah'ın ilmine bırakalım. Bu mevzunun fazla derinliklerine daldığımız zaman çıkmamız zor olur, birtakım sapmalara yönelebiliriz. Ayrıca unutmayalım ki bir gerçeği bizim inkâr etmemiz onu gerçek olmaktan çıkarmaz.