PKK ve DHKPC Militanları Filistinlilerin Kamplarında Eğitim Gördü mü?

31 Mayıs 2003 Cumartesi

PKK ve DHKPC örgütlerinin Lübnan'da İslami Cihad, HAMAS ve FKÖ kamplarında eğitim gördüklerini, siyonistlerin orayı işgal edince bu grupları dağıttığını iddia edenlere karşı ne cevap verebilirim?

Sami

Bu iddia tarihi bilmeyenlere karşı zihinlerin bulandırılmasından ve gerçeklerin çarpıtılmasından başka hiçbir özelliği olmayan son derece saçma bir iddiadır. Her şeyden önce İslami Cihad, 1986'da, HAMAS ise bu isimle 1987'de ortaya çıkmıştır. Oysa siyonistlerin, Filistinlilerin Beyrut'un güneyindeki kamplarını işgal etmeleri 1982'de gerçekleşmiş, 1985'te de buralardan çekilmişlerdir. İslami Cihad ve HAMAS'ın her ikisinin de tabanı Müslüman Kardeşler cemaatine dayanır. İslami Cihad'ı kuranlar İran devriminden etkilenen kişilerdi. Bunlar Filistin'de de fiili bir direniş başlatmak istediklerini o zaman Müslüman Kardeşler'in Gazze bölgesindeki lideri Şeyh Ahmed Yasin'e iletmiş, Şeyh Yasin de belli bir aradan sonra verdiği cevapta bu iş için vakti erken bulduklarını söylemiş, bunun üzerine 1986'da yani siyonist işgalcilerin Lübnan'dan çekilmesinden bir yıl sonra Dr. Fethi Şikaki'nin öncülüğünde önce Filistin'in Kurtuluşu İçin İslami Hareket sonra da İslami Cihad Hareketi adını alan oluşum ortaya çıktı. HAMAS ise 1987 intifadasıyla birlikte Müslüman Kardeşler cemaatinin bir devamı olarak ama direniş ağırlıklı bir oluşum sıfatıyla adını duyurmuştur. (Bu konuda ayrıntılı bilgiler için "Filistin'deki İslâmi Hareketin Gelişme Süreci ve Bugün Geldiği Nokta" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.) Bu itibarla, siyonistlerin Lübnan'a girdikleri tarihte HAMAS ve İslami Cihad'ın orada herhangi bir kampları yoktu, çünkü bu isimleri taşıyan herhangi bir örgüt yoktu. Müslüman Kardeşler'in de o zaman söz konusu mülteci kamplarında herhangi bir askeri faaliyetleri yoktu. O zaman bu kamplar ve özellikle askeri eğitimin verildiği yerler tamamen FKÖ kontrolündeydi.

FKÖ kamplarında PKK ve DHKPC militanlarının eğitim gördüğü iddiaları da doğru değildir. Birinci olarak PKK her ne kadar 1978'de kurulduysa da, gerilla faaliyetlerini 1984'te yani siyonistlerin Lübnan'daki FKÖ kamplarını işgal etmelerinden iki yıl sonra başlatmıştır. İkinci olarak medya organlarında Lübnan'daki PKK kamplarının Bekaa vadisinde olduğu sürekli vurgulanıyordu. Bekaa vadisi ise Beyrut'un kuzey doğusunda Suriye'ye giden yolun geçtiği dağların eteklerinde bulunmaktadır. FKÖ kampları ise Beyrut'un güneyinde bulunuyordu. Yani FKÖ kamplarıyla PKK kamplarının bulunduğu iddia edilen bölge birbirinden tamamen kopuktur. DHKPC elemanlarının FKÖ kamplarında eğitim gördüğüne dair iddiaların da hiçbir tutarlı yanı bulunmamaktadır.

Bu iddialar siyonistlerin, Türkiye toplumunda Filistin davasına ve halkına karşı soğukluk oluşturmak amacıyla ortaya atmış oldukları tamamen saçma, her türlü dayanaktan, delilden yoksun iddialardır. Çok basit tarih bilgisi bile bu iddiaların tutarsızlığını ortaya çıkarmak için yeterli olmaktadır.

Ayrıca hukukta, "delil göstermek iddia sahibine gerekir" diye bir kural vardır. Eğer iddia sahibi delil gösteremezse söylediği sadece bir iftiradan ibaret olur. Siyonistler sürekli böyle insanların kafalarını bulandıran iddialar ortaya atıyor, sonra da hiçbir delil göstermiyorlar. Bu konuda ne yazık ki insanların bilgilerinin yetersizliğinden istifade ederek kafaları bulandırıyorlar ki bu onların yıllardan beridir sürdürdükleri bir taktiktir. Bazen çok bariz çelişkilere düştükleri halde kitlelerin bu çelişkileri fark edememesinden istifade ediyorlar.