Günümüz Müslüman Gençliği

12 Mayıs 2003 Pazartesi

Bugünkü Müslüman gençler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Mehmet Akif Özdemir

Bu konu oldukça geniş ve kapsamlı bir konu. Ben sadece bugünkü Müslüman gençlikten ümitli olduğumu söylemek istiyorum. Ancak önemli problemleri de var. Bunların başında ise dünyevileşme, eyyamcı tiplerden biraz fazla etkilenme gelmektedir. Bununla birlikte bugünkü gençliğin düne nispetle İslam'ı daha iyi anlama ve kavrama konusunda gayretli olduğunu, gelenekçi anlayıştan kendini kurtararak İslam'ı özünden anlama gayreti gösterdiğini düşünüyorum.