Herkes Cennete Girecek mi?

19 Temmuz 2002 Cuma

Çok iyi bir arkadaşım var herkesin cennete gireceğini iddia ediyor. Bir kitapta okumuş. Ben de böyle olmadığını defalarca izah ettim. Sizden ricam bana bu konuda yardımcı olmanız. Hoşçakalın.

Selami Pilavcı

Bazıları insanlar hakkında oldukça sıcak bir yaklaşım içinde olmayı tercih ettiklerinden, bu gibi duygulara veya düşüncelere kapılmaktadırlar. Bu arada bazı yayınlarda yer alan bilgiler onların bu duygularını beslemekte ve bu yüzden oralardaki bilgileri ya da hükümleri tercihe şayan bulmaktadırlar. Aslında böyle düşünmeleri o kitaplardaki bilgilerle ikna olmaktan ziyade kendi iç alemlerindeki duyguların teyidini oralarda bulmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat bizim için en önemli kaynak ve gayb alemi, ölüm sonrası hakkında birinci derecede dayanmamız gereken kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de küfür ehlinin, Allah'ın dinine karşı savaş ilan edenlerin sonsuza kadar cehennemde kalacaklarına dair birçok ayeti kerime bulunmaktadır. İşte birkaçı:

"Ama inkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ateşe atılacak olanlardır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır." (Bakara, 2/39)

"Hayır, aksine, kim bir kötülük işler ve yapmış olduğu fenalıklar kendini kuşatırsa işte bunlar cehenneme atılacak olanlardır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır." (Bakara, 2/81)

"Allah iman edenlerin dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise Tağut'tur; onları aydınlıktan karanlıklara sokarlar. Bunlar cehenneme atılacak olanlardır. Onlar orada sonsuza kadar kalıcıdırlar." (Bakara, 2/257)

"Allah'a ortak koşanların, bizzat kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'in mescidlerini onarmaya yetkileri olamaz. Onların yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır." (Tevbe, 9/17)

"Allah'a ve Peygamberine karşı gelmeye kalkan için içinde sonsuza kadar kalacağı cehennem olduğunu bilmediler mi? Büyük rezillik, işte budur." (Tevbe, 9/63)

"Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşini vaadetmiştir. O onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için kalıcı bir azap vardır." (Tevbe, 9/68)

"İnkar eden ve zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de bir yola iletir. Onları cehnennemin içinde sonsuza kadar kalmaları üzere sadece cehennemin yoluna iletir. Bu, Allah için pek kolaydır." (Nisa, 4/168-169)

"Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridirler." (Beyyine, 98/6)

"De ki: "Hiç kimse beni Allah'tan (gelecek azaptan) kurtaramaz ve ben O'ndan başka sığınılacak birini de bulamam. (Benim yaptığım) sadece Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşi vardır." (Cin, 72/22-23)

"Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sonsuza kadar kalacaktır." (Enbiya, 21/98-99)

"Tıpkı şeytanın durumu gibi. O insana: "İnkar et" dedi. (İnsan) inkâr edince de: "Ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkuyorum" dedi. Sonuçta her ikisinin de sonları, sonsuza kadar ateşin içinde kalmaları oldu. İşte zalimlerin cezaları budur." (Haşr, 59/16-17)

Bunlar küfürde ısrar edenlerin sonsuza kadar cehennemde kalacaklarını haber veren ayetlerden birkaçı. Başta belirttiğimiz üzere bunların dışında daha birçok ayeti kerime bulunmaktadır. Ayrıca bu ayetleri teyid eden ve açıklayan çok sayıda hadis mevcuttur. Burada özellikle "sonsuza kadar" kalacaklarının vurgulanması onların cennete giremeyeceklerine delil teşkil eder. "Sonsuza kadar" ibarelerinde herhangi bir mecazi mana yoktur. Zaten normalde zorunlu bir sebep olmadığı sürece ifadelere mecazi mana verilmez.

Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah (s.a.s.)'in verdiği haberlerden çıkan genel hüküm iman etmeyenlerin cehennemde sonsuzluğu hak ettikleri yönündedir. Fakat fertler üzerinde hüküm verilirken dikkatli olmak, bu konudaki hükmü Allah'a bırakmak gerekir. Ölmüş birinin, ölümünden önceki son durumunu kesin olarak bilmiyorsak, ebedi cehennemlik olup olmadığı hakkında hüküm veremeyiz. Ölmemiş birinin de kalan hayatının ne şekilde geçeceğini bilemeyiz. Zaten bizden fertler hakkında hüküm vermemiz istenmiyor. Önemli olan umuma yönelik hükümleri bilmemiz, kendi hayatımızda bu hükümleri dikkate almamız ve insanlara bu hükümleri tebliğ etmemizdir. Unutmamak gerekir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini red, inkâr veya kasten o ayetleri gerçek anlamlarının dışına çekmek insanı küfre sürükler. Kur'an ayetleri küfür ehlinin sonsuza kadar cehennemde kalacağı hakkında kesin hüküm verdiğinden ve bu konuda şüpheye mahal bırakmayacak sayıda çok ve açık ifadeli ayeti kerime bulunduğundan bunun tersini iddia etmek Kur'an ayetlerine muhalefet anlamı taşır ve itikadi yönden tehlikelidir.