Filistin'de Tarikatlar ve Mezhepler

3 Şubat 2003 Pazartesi

Filistin'de nice tarikatlar vardı. Şu anda tarikat liderleri var mı yoksa şimdi bidat mi sayıyorlar? Orada Vehhabi düşünceli insanlar var mı? Şii mezhebinden olanlar var mı?

Necmeddin

Filistin'de tasavvufi akımlar pek yaygın değil. Bu sadece Filistin için değil bütün Arap dünyası için söz konusu. Ancak bunu Vehhabiliğin sonucu diye kestirip atmak doğru değildir. Bunun birinci sebebi Arap dünyasındaki tasavvufi ekollerin bidat ve hurafelere çok fazla bulaşmış olmalarıdır. Filistin'deki durum biraz o bölgeye mahsus bir olgudur. Filistin'de en güçlü ve en yaygın İslami hareket Müslüman Kardeşler cemaatidir. HAMAS, bu cemaatin bir koludur. Fakat bazılarının iddia ettiği gibi cemaatten kopmuş değildir. Müslüman Kardeşler ise tasavvufu karşısına almaz ama tasavvufi bir cemaat de değildir. Filistin'deki İslami hareket hakkında bizim Web sitemizde "Filistin'deki İslami Hareketin Gelişme Süreci" başlıklı bir yazı mevcuttur. O yazıyı Alfabetik İndeks'ten bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için o yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum.

Vehhabilik konusunda Türkiye'de pek çok spekülasyon bulunmaktadır. Bu yüzden de örneğin bir kimse kabirlere türbe yapılmasının bidat olduğunu söylese hemen Vehhabilikle itham ediliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da resmi itikad çizgisi olarak benimsenen anlayışla mutedil selefi akımı birbirinden ayırmak gerekir. Selefi görüşleri benimseyen ilim adamlarının Filistin'de de etkisi olmuştur. Ama Filistin'deki ilim çevreleri oldukça geniş bir bakış açısına sahip ve dünyadaki tüm İslami akımlara sıcak yaklaşan çevrelerdir. Zaten dediğimiz gibi Filistin'deki İslami akıma Müslüman Kardeşler cemaati damgasını vurmuş olduğundan bu cemaatin: "Biz davetçileriz yargılayıcılar değiliz" anlayışı hakim durumdadır. Bu konuda yukarıda zikrettiğimiz yazı sizi yeterince bilgilendirecektir.

Filistin'de şii cemaat yoktur. Şiiler Lübnan'da ağırlıklı durumdadırlar.