Zalimlere Beddua

30 Ekim 2002 Çarşamba

Bir Müslüman dua ederken zalimler, zulmedenler için: "Allah'ım bunları kahre,t gazabın üzerlerine olsun" diyebilir mi?

Suat Avcı

Bu şekilde inatçı kafirlerin ve zalimlerin aleyhlerine dua etmek caizdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen: "Ebu Leheb'in iki eli kurusun" duası bu konuda bir örnektir. Hz. Nuh (a.s.)'un duası da bu konuda örnektir. Ayrıca Resulullah (s.a.s.), Bi'ru Maune olayında yetmiş hafız mü'mini şehit eden Ra'al, Zekvân, Usayye ve Lihyân oğulları kabilelerine mensup müşriklerin aleyhine bir ay boyunca sabah namazlarında kunut duası okudu. Mazlumların, zalimlerin ellerinden kurtarılması için zalimlerin kahredilmesini, cezalandırılmalarını istemekte mahzur yoktur. Ama onların ıslah olmaları, hidayet bulmaları için dua etmek de mümkündür ve birçokları bu tarz duayı tercih eder. Bununla birlikte Ariel Şaron gibi bazı zalimler var ki insanın gönlü o gibilere bu tarz bir dua etmeyi arzulamıyor. O zaman biz de beddua hakkımızı kullanır ve: "Ey Rabbim! Filistin'de üç aylık bebeklerimizi öldüren, kardeşlerimizin evlerini başlarına yıkan, on binlerce mü'min kardeşimizi perişan eden siyonist zalimleri kahhar adınla kahreyle! Onlar kahr u perişan olsunlar ki oradaki mü'min kardeşlerimiz de onların zulümlerinden kurtulsun!" deriz.