Alacakları Dövize Çevirmek

30 Ekim 2002 Çarşamba

Ticaret paramı zamanında alamadığımda dövize çevirebilir miyim?

Cevdet Erdem

Sanıyoruz burada sattığınız malların vadeye bağlanan borçlarını ya da tahsil edilemeyen muhtelif alacakları kastediyorsunuz. Bu gibi alacakları ne şekilde anlaştıysanız o şekilde tahsil etmeniz gerekir. Fakat vadesi geldiğinde borçlu taraf durumunun sıkışık olması sebebiyle ödeyemezse onunla yeni bir anlaşma yaparak alacağınızı dövize veya bir başka sabit değere çevirip vadesini uzatabilirsiniz. Eğer borçlu taraf hem borcunu ödemez hem de yeni bir anlaşmaya yanaşmazsa o zaman sabit değer üzerinden sizin zararınızı karşılaması gerekir. Gerçi bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Ama şeriatın "la darare ve la dırar" hükmü gereğince borçlunun da alacaklının da zarara girmemesi, verilen borcun sabit değerinin korunması gerekir. Bu itibarla yukarıda aktardığımız fetva günümüz şartlarına ve masalihi mürsele esaslarına en uygun olandır.