İslam Ülkelerinin Birliği

30 Ekim 2002 Çarşamba

İslam ülkelerinin birbirlerine yanaşmamalarının ve samimi ilişkilerin kurulmamasının sebebi nedir?

Vefa DİLMAC

Eğer İslam coğrafyasının neden bu kadar çok sayıda devletçiklere ayrıldığını iyi anlar ve mevcut realiteyi iyi tahlil edersek bu sorunun cevabına da ulaşmış oluruz. Sömürgeci güçler doğrudan sömürgecilik merhalesinden dolaylı sömürgecilik merhalesine geçerken kolayca sağabilecekleri, sömürebilecekleri devletçikler oluşturmaya büyük itina göstermişlerdir. Bu devletçiklerin kendi yörüngelerinden çıkmamaları için de onların yönetimleriyle ve yöneticileriyle yakın bir irtibat içinde olmaya dikkat etmişlerdir. Sömürgecilerin İslam coğrafyasını küçük parçalara ayırmasının temel gayelerinden biri, bu coğrafyada kendilerine karşı bir güç birliğinin, bir cephenin oluşmasını engellemektedir. Basit bir tarım ürününe kota koydukları zaman bile bu ülkelerin yönetimleri itirazda bulunma cesareti gösteremiyorlar. Ama bu ülkeler kendi aralarında işbirliğini geliştirecek olsalar söz konusu kotalar kendilerini etkilemeyecek, sömürgeci güçlerin almadığı ürünleri birbirlerine satabileceklerdir. İslam coğrafyasında bir yakınlaşma, işbirliği ve dayanışma olsa bu gerçekleşir. Bu yüzden, İslam coğrafyasında iki ülke arasında bir yakınlaşma ve işbirliği olduğunda hemen devreye giriyor, bu işbirliğini bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu amaçla, İslam aleminde tüm komşu ülkeler arasında ikili problemler bırakmışlardır. İhtiyaç duyduklarında bu problemleri hemen ısıtmayı becerebilmektedirler. Bizim bu konularla ilgili "Emperyalizmin Oyunları" adlı bir kitabımız mevcuttur. Şu an piyasada mevcudu bulunmayan bu kitabı Allah nasip ederse yeniden bastırmayı düşünüyoruz. Özetle söylemek gerekirse, sorduğunuz konunun bir dış bir iç boyutu var. Dış boyutu çağdaş emperyalizmle, iç boyutu ise hakim sistemlerin ve yönetimlerin tercihleriyle ya da kendilerine dayatılan politik çizgilerin dışına çıkamamalarından kaynaklanan problemlerle ilgilidir.