Siyonistlerin Ürünlerini Boykot

30 Ekim 2002 Çarşamba

İsrail mallarına uygulanan boykotun durumu nedir? İstenilen neticeyi vermeye başladı mı? İsrail'i zor durumda bırakabilir mi? Uzun vadede İsrail'i geri adım atmaya zorlayabilir mi?

Bilal Metin

Öncelikle şunu ifade edelim ki belirttiğiniz amaçların gerçekleşmesi boykotun yaygınlaşmasına bağlıdır. Bu açıdan bu konuda İslami anlayış sahibi herkeste bir duyarlılık oluşması gerekir. Bu duyarlılığın gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Örneğin geçenlerde bir mahkemenin önüne bir dava için gitmiştik. Orada bazı bayanlar da vardı. Bayanlar su almak istiyorlardı. Fakat civardaki gişelerde boykot edilen bir firmanın markasını taşıyan su şişeleri satıldığından almıyorlardı. Yine geçenlerde bir süpermarkete alışverişe gitmiştim. Yanımda bizim, henüz ilkokula giden çocuklarımız vardı. Önce bir şey almamı teklif ettiler, ama az sonra onun üzerindeki markayı gördü ve: "Biz bunları almıyoruz" diyerek vazgeçtiler. Vazgeçmelerinin sebebi üzerindeki markaydı. Oysa ben o çocuklara boykot ettiğimiz firmaların listesini vermemiştim. Onlar ya boykota çağrı fotoğraflarına bakarak, ya da daha önceki alışverişlerimize dikkat ederek söz konusu firmanın ürünlerini boykot ettiğimizi tespit etmişlerdi.

Biz eğer boykotu yaygınlaştırırsak Allah'ın izniyle işgalci siyonistleri etkileyecektir. Bunu basite almamak gerekir. "Filanca firma ayda şu kadar ürün satıyor, şu kadar ciro yapıyor, bizim boykot etmemizle ne kaybeder?" diye düşünmek yanlıştır. Hiçbir şey yapamasak bile en azından bizim cebimizden çıkan paranın siyonist vahşetin kullandığı mermilere dönüşmesine engel oluruz. Kaldı ki boykot yaygınlaşırsa işgalci siyonistlere destek veren firmaları etkileyebilir. Şimdilik söz konusu firmalar boykotun ekonomik yansımasını pek hissettirmiyorlar. Ancak bu bir politikadır. Çünkü yansıtmaları durumunda boykot edilen firmalardan olduklarını daha çok kişi bilecek ve üzerlerindeki olumsuz tesiri daha da artacaktır. Ama ciddi şekilde etkilendiklerini tahmin ediyoruz. Çünkü söz konusu firmaların ürünleri bazı Arap ülkelerine hiç giremiyor. Bazı ülkelere de girebilse bile satış yapamıyor. Bu yüzden bazı aracı firmalar bularak ya markalarını kapatmak suretiyle ya da uyduruk markalarla ürünlerini sokmaya çalışıyorlar. Bu tür hile yollarına başvurmaları etkilendiklerini gösterir. Ama ne yazık ki Türkiye'de boykot istediğimiz derecede yaygınlaşmadı. Yaygınlaşması için çalışalım.