Filistinlilerin Silahlı Mücadeleleri

30 Ekim 2002 Çarşamba

Filistinliler neden Çeçenler gibi silahla karşılık vermiyor?

Hüseyin Çakır

Filistin'de Aksa intifadası sürecinde verilen mücadele şekli 1987'de başlayan intifadanın ilk yıllarında verilen mücadelenin şeklinden çok farklıdır. Filistinliler gerçekten imkanları ve şartları zorlayarak işgalci siyonistlere karşı kahramanca silahlı mücadele vermektedirler. Bu konuda bizim "Aksa İntifadasının İki Yılı" başlıklı dosyamızın "İntifadanın Eylem Bilançosu" bölümünü okursanız Filistinlilerin silahlı mücadele vermedikleri iddialarının doğru olmadığını görürsünüz. Kaldı ki orada verilen örnekler sadece işgalci siyonistlere darbe indiren eylemlerdir ve intifadanın sadece ikinci yılında gerçekleştirilenleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra Filistin'deki şartlarla Çeçenistan'daki şartlar bir değildir. Filistin'de dağlarda gerilla savaşı verme imkanı bulunmamaktadır. İşgalciler bütün yollara askeri geçiş noktaları koymuşlardır. Ayrıca Filistin topraklarının dünyaya açılan iki kapısı durumundaki Ürdün ve Mısır, işgalci siyonistlerle sıkı bir işbirliği içinde olduklarından Filistinlilerin dışarıdan silah desteği almalarını engellemektedirler. Hatta Mısır bir ara Filistinlilere silah temini için açılan bir tüneli ortaya çıkardığından dolayı övünüyordu. Bu iki devlet siyonist işgalcileri onların kendi askerlerinden daha iyi koruyorlar. Bütün bu şartlara rağmen Filistinli mücahitler işgalci siyonistler karşısında etkili bir şekilde silahlı mücadele vermektedirler. Ayrıca Filistinlilerin durumunu değerlendirirken ümmetin, onların davaları karşısındaki tutumunu da çok iyi tahlil etmek gerekir. Ne yazık ki ümmet onların mücadelelerine söze gelir bir destek vermemekte, İslam dünyasındaki ülkeler işgalci siyonistlerin arkasında duran ABD'den korktuklarından Filistinlilere herhangi bir şekilde yardımcı olunmasını engellemektedirler. Filistinliler bütün bu yalnızlığa rağmen o mücadeleyi veriyorlar.