112.İHLAS SURESİ

Yüce Allah'ın müşriklerin ileri sürdükleri sıfatlardan münezzeh olduğunu özlü bir şekilde bildirdiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 4 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.De ki: "O Allah tektir.
2.Allah Samed'dir. [1]
3.Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
4.Hiç bir şey O'nun dengi değildir.

113.FELAK SURESİ

"Felak", "sabah" anlamındadır. Birinci ayetinde geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Bir görüşe göre Mekke, bir görüşe göre de Medine döneminde indirilmiştir. 5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.De ki: "Sabahın Rabbine sığınırım.
2.Yarattığı şeylerin şerrinden,
3.Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
4.Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden,
5.Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

114.NAS SURESİ

"Nas", "insanlar" anlamındadır. Birinci âyetinde geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 6 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım.
2.İnsanların hükümdarına,
3.İnsanların ilahına,
4.O sinsi vesvesecinin şerrinden
5.Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.
6.Gerek cinlerden, gerek insanlardan (olur).

Dipnotlar

İhlas Suresi

1.Her şey O`na muhtaçtır. O hiç bir şey muhtaç değildir. O`nun varlığı hiç bir şeye bağlı değildir ama O`nun dışındaki her şeyin varlığı O`na bağlıdır.