103.ASR SURESİ

Birinci âyetinde asra yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Bir görüşe göre Mekke, bir görüşe göre de Medine döneminde indirilmiştir. 3 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Asra yemin olsun ki,
2.Gerçekten insan ziyan içindedir.
3.Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.

104.HÜMEZE SURESİ

"Hümeze" kelimesi "arkadan çekiştiren" anlamındadır. Surenin birinci ayetinde geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 9 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Arkadan çekiştiren, kaş göz hareketleri yaparak alay eden her kişinin vay haline!
2.O mal biriktirdi ve onu sayıp durdu.
3.Malının kendisini ölümsüz kılacağını sanır.
4.Hayır. Andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır.
5.Sen Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
6.Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
7.O yüreklere kadar işler.
8.O (ateşin kapıları) onların üzerlerine kilitlenecektir.
9.(Kendileri de) uzatılmış sütunlarda (bağlı kalacaklardır).

105.FİL SURESİ

Bu surede fil sahiplerinin Mekke'ye baskın düzenlemek için yola çıkmaları olayından sözedildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Rabbinin Fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
2.Onların oyunlarını boşa çıkarmadı mı?
3.Üzerlerine sürü sürü kuşları gönderdi.
4.O (kuş)lar onların üzerlerine pişirilmiş balçıktan taşlar atıyorlardı.
5.Sonuçta onları yenik ekin yaprağı gibi yaptı.

Nüzul Sebepleri

Hümeze Suresi

1-4.İbnu Ebi Hatim`in Hz. Osman (r.a.) ve Abdullah bin Ömer (r.a.)`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerimeler Ubeyy bin Halef hakkında indirilmiştir. Suddi`den rivayet edildiğine göre de Ahnes bin Şerik hakkında indirilmiştir. İbnu Münzir`in İbnu İshak`tan rivayet ettiğine göre ise Umeyye bin Halef, Resulullah (a.s.)`ı gördüğü zaman kaş göz hareketleri yaparak onunla alay ederdi. Bu ayeti kerimeler de onun hakkında indirildi. Bir rivayette de Velid bin Muğire hakkında indirildiği ifade edilmiştir.