97.KADİR SURESİ

Kadir gecesiyle ilgili olduğundan böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 5 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Doğrusu biz onu Kadir gecesinde indirdik.
2.Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin?
3.Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4.O gece, melekler ve ruh Rablerinin izniyle her iş için iner de iner.
5.O fecrin doğuşuna kadar bir esenliktir.

98.BEYYİNE SURESİ

"Beyyine", "açık ve kesin delil" anlamındadır. Bu kelime bu surenin birinci ayetinde geçtiğinden bu sureye ad olmuştur. Bir görüşe göre Mekke, bir görüşe göre de Medine döneminde indirilmiştir. 8 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler kendilerine açık bir delil gelinceye kadar (bağlı bulundukları dinden) ayrılacak değillerdi.
2.(Bu delil) Allah tarafından (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir).
3.Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.
4.Kendilerine kitap verilenler, ancak onlara apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5.Oysa onlar dini yalnız O'na halis kılan hanifler olarak Allah'a kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. İşte dosdoğru din de budur.
6.Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridirler.
7.İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.