95.TİN SURESİ

Birinci âyetinde "incir" anlamına gelen "tin"e yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 8 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun incire ve zeytine,
2.Sina dağına,
3.Ve şu güvenli beldeye ki,
4.Gerçekten biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.
5.Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
6.Ancak iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır.
7.Öyleyse (ey insan)! Bundan sonra sana dini yalanlatan nedir?
8.Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

96.İKRA SURESİ

Bu sure "oku" anlamındaki "ikra" kelimesiyle başladığından böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Yaratan Rabbinin adıyla oku.
2.O insanı bir alakadan (embriyodan) yarattı.
3.Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir.
4.Ki O kalemle (yazmayı) öğretti.
5.İnsana bilmediğini öğretti.
6.Hayır. İnsan gerçekten azar.
7.Kendini ihtiyaçtan uzak gördüğü için.
8.Dönüş muhakkak Rabbinedir.
9.Gördün mü şu engelleyeni;
10.Bir kulu namaz kılarken.
11.Gördün mü? Ya o doğru yol üzereyse?
12.Yahut takvayı emrettiyse!
13.Gördün mü? Ya o (engel olan) yalanladı ve yüz çevirdiyse!
14.O, Allah'ın (kendisini) gördüğünü bilmiyor mu?
15.Hayır. Eğer (bu tutumundan) vazgeçmezse, andolsun ki onun perçeminden tutup sürükleyeceğiz.
16.O yalancı, günahkar perçemden!
17.O meclisini (yandaşlarını) çağırsın,
18.Biz de zebanileri çağıracağız.
19.Hayır. Sen ona boyun eğme. Secde et ve yaklaş.

Nüzul Sebepleri

İkra Suresi

11-16.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) namaz kılıyordu. Ebu Cehl gelip Resulullah (a.s.)`tan namaz kılmamasını istedi. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler indirildi.

17-18.Tirmizi`nin ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bir gün Resulullah (a.s.) namaz kılarken Ebu Cehl gelip: "Seni bundan nehyetmemiş miydim?" dedi. Resulullah (a.s.) da ona karşı çıktı. Ebu Cehl de: "Burada ne olduğu, arkamdan benden çok (yani sayıca kalabalık) bir yandaşlar grubu olduğunu biliyorsun" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimelerini indirdi. (Ebu Cehl`in Resulullah (a.s.)`ı namaz kılmaktan alıkoymasına, Resulullah (a.s.) namaz kılarken ona kötülük yapmaya teşebbüs etmesine ve buna muvaffak olamamasına dair rivayetler hakkında Yasin suresinin 8 ve 9. ayeti kerimelerinin iniş sebeplerine bakınız.)