91.ŞEMS SURESİ

"Şems", "güneş" anlamındadır. Birinci âyetinde güneşe yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 15 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun güneşe ve onun ışığına,
2.Onu izlediği zaman aya,
3.Onu açığa çıkardığı zaman gündüze,
4.Onu kapladığı zaman geceye,
5.Göğe ve onu kurana,
6.Yere ve onu yayana,
7.Nefse ve onu şekillendirene,
8.Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.
9.Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.
10.Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.
11.Semud (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberi) yalanladı.
12.En bahtsızları ortaya atılınca.
13.Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)".
14.Ancak onu yalanladılar, o (deve)yi kestiler. Rableri de günâhları dolayısıyla üzerlerine şiddetli azap indirdi ve (orayı) dümdüz etti.
15.Bunun sonundan da korkmamaktadır.

92.LEYL SURESİ

"Leyl", "gece" anlamındadır. Birinci ayetinde geceye yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 21 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun (ortalığı) bürüdüğü zaman geceye
2.Açılıp ortaya çıktığı zaman gündüze,
3.Erkeği ve dişiyi yaratana ki,
4.Gerçekten sizin çabalarınız çeşit çeşittir.
5.Artık kim (Allah için) verir ve (Allah'tan) sakınırsa,
6.Ve en güzel olanı doğrularsa,
7.Ona en kolay olan(a ulaşmay)ı kolaylaştıracağız.
8.Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın vereceği karşılıktan) müstağni görürse,
9.Ve en güzel olanı yalanlarsa,
10.Ona da en zor olan(a ulaşmay)ı kolaylaştıracağız.
11.(Cehenneme) yuvarlandığı zaman malı ona bir yarar sağlamaz.
12.Muhakkak ki doğru yolu göstermek bize aittir.
13.Elbette ahiret de, dünya da bizimdir.
14.İşte sizi alevler saçan bir ateşle uyardım.