FECR SURESİ / 594
24.Der ki: "Ah keşke! (Bu) hayatım için önceden bir şeyler göndermiş olsaydım!"
25.Artık o gün O'nun azabı gibi hiç kimse azap edemez.
26.Ve O'nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.
27.Ey huzura kavuşmuş can!
28.Razı olmuş ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbine dön.
29.Haydi gir kullarımın arasına.
30.Gir cennetime.

90.BELED SURESİ

Birinci ayetinde Harem beldesine yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 20 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Hayır. Bu beldeye yemin ederim.
2.Ki sen bu beldede oturmaktasın.
3.Babaya ve (ondan üreyip) doğana da (yemin ederim),
4.Andolsun ki, biz insanı bir zorluk içinde yarattık.
5.O hiç kimsenin kendine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6."Ben yığınla mal telef ettim" diyor.
7.O kendini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor.
8.Biz ona iki göz vermedik mi?
9.Bir dil ve iki dudak?
10.Ona iki de yol gösterdik.
11.Fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi.
12.Sen sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin?
13.Bir köle azad etmektir.
14.Yahut açlığın olduğu bir günde doyurmaktır:
15.Yakınlığı olan bir yetimi,
16.Yahut toprakta sürünen bir yoksulu. [1]
17.Sonra iman edip, birbirlerine sabır tavsiye edenlerden ve birbirlerine merhamet tavsiye edenlerden olmak.
18.İşte onlar sağ ashabıdırlar.
19.Ayetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.
20.Onların üzerlerine kapıları kilitlenmiş bir ateş vardır.

Dipnotlar

1.Açlıktan toprağın üzerine yığılmış, bir şey bulamayan yoksulu.