89.FECR SURESİ

Birinci ayetinde fecre (tan yerinin ağarmasına) yemin edildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 30 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun fecre,
2.On geceye [1],
3.Çift'e ve tek'e.
4.Yürüyüp gittiği zaman geceye.
5.Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi?
6.Rabbinin Ad (kavmin)'e ne yaptığını görmedin mi?
7.Yüksek sütunlar sahibi İrem'e.
8.Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.
9.Vadilerde kayaları oyan Semud'a,
10.Ve kazıklar sahibi Firavun'a,
11.Ki onlar ülkelerde azgınlık etmişlerdi.
12.Böylece oralarda bozgunculuğu artırmışlardı.
13.Bu yüzden Rabbin de onların üzerlerine azap kamçısı indirdi.
14.Şüphesiz Rabbin (kullarını) gözetlemektedir.
15.Ancak insana; Rabbi ne zaman onu imtihan edip kendisine ikramda bulunsa ve nimet verse: "Rabbim bana ikramda bulundu" der.
16.Ama ne zaman onu imtihan ederek rızkını daraltsa: "Rabbim beni hor kıldı" der.
17.Hayır. Aksine siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.
18.Yoksula yemek vermeye teşvik etmiyorsunuz.
19.Mirası hak gözetmeksizin habire yiyorsunuz.
20.Malı da pek çok seviyorsunuz.
21.Hayır. Yer çarpılıp parça parça dağıtıldığı zaman,
22.Melekler sıra sıra dizilip Rabbin(in emri) geldiği zaman.
23.O gün cehennem de getirilmiştir. İşte o gün insan düşünüp hatırlar. Ama hatırlamaktan ona ne (fayda) var!

Dipnotlar

1.Tefsirlerde bu on gecenin kameri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının ilk on gecesi olduğu bildirilmiştir.