A'LA SURESİ / 592
16.Gerçek şu ki, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17.Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.
18.Şüphesiz bu, önceki sahifelerde (kitaplarda) vardır;
19.İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.

88.GAŞİYE SURESİ

Birinci ayetinde geçen "örten, kaplayan" anlamındaki "ğaşiye" kelimesi bu sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 26 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Her şeyi kaplayacak olan (kıyamet)in haberi sana geldi mi?
2.Bir kısım yüzler, o gün aşağılık içinde eğilmiştir.
3.Çalışmış, yorulmuştur.
4.Kızgın bir ateşe girerler.
5.Çok sıcak bir kaynaktan içirilirler.
6.Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. [1]
7.Ki o ne semirtir, ne de açlığı giderir.
8.Yüzler de vardır ki, o gün (nimetlerin verdiği bir) mutluluk içindedirler.
9.Gayretlerinden dolayı hoşnutturlar.
10.Yüksek bir cennettedirler.
11.Orada boş bir söz duymazlar.
12.Orada akan bir kaynak vardır.
13.Orada yükseltilmiş tahtlar,
14.Konulmuş kadehler,
15.Dizilmiş yastıklar,
16.Ve serilmiş yaygılar vardır.
17.Onlar develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı?
18.Göğün nasıl yükseltildiğine?
19.Dağlara, nasıl dikildiğine?
20.Yere, nasıl döşendiğine?
21.Sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin.
22.Sen onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
23.Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
24.Allah onu en büyük azapla azaplandırır.
25.Şüphesiz onların dönüşleri bizedir.
26.Sonra muhakkak onları hesaba çekmek bize düşer.

Dipnotlar

1.Ayetin metninde geçen dari` kelimesi hayvanların bile yemediği, zehirli bir dikenin kurumuş haline verilen addır.