86.TARIK SURESİ

"Târık", "gece ilk doğan yıldız" anlamındadır. Bu sure adını birinci âyetinden almaktadır. Mekke döneminde indirilmiştir. 17 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Göğe ve tarık'a andolsun.
2.Sen tarık'ın ne olduğunu bilir misin?
3.(Karanlığı) delen yıldızdır.
4.Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın.
5.İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
6.Atılan bir sudan yaratılmıştır.
7.(O su) bel kemiği ile kaburga kemiklerinin arasından çıkar.
8.Allah onu geri döndürmeye (yeniden diriltmeye) elbette güç yetirir.
9.Gizliliklerin ortaya çıkarılacağı günde.
10.Artık onun ne bir gücü ne de bir yardımcısı vardır.
11.Andolsun geri çeviren göğe,
12.(Bitkilerin çıkmasıyla) yarılan yere ki;
13.Şüphesiz o, (hakkı bâtıldan) ayırıcı bir sözdür.
14.O bir eğlence değildir.
15.Doğrusu onlar bir tuzak kuruyorlar.
16.Ben de bir tuzak kuruyorum.
17.Sen inkârcılara biraz mühlet ver; onlara biraz süre tanı.

87.A'LA SURESİ

"A'la", "en yüce" anlamındadır ve esma-i hüsnadandır. Birinci ayetinde Allah'ın adlarından (esma-i hüsnasından) olan "A'la" geçtiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Yüce Rabbinin adını tesbih et.
2.Ki O, yarattı ve düzgün bir şekle soktu.
3.Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.
4.Otlağı çıkardı.
5.Ardından onu siyah, kupkuru çöpe çevirdi.
6.Sana (Kur'an'ı) okutacağız ve artık unutmayacaksın.
7.Allah'ın dilediği hariç. Şüphesiz O açıkta olanı da bilir, gizli duranı da.
8.Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz.
9.Şu halde eğer öğüt fayda verecekse öğüt ver.
10.(Allah'tan) korkan öğüt alacaktır.
11.Pek bedbaht olansa ondan kaçınır.
12.Ki o en büyük ateşe girecektir.
13.Sonra onun içinde ne ölür, ne de yaşar.
14.Kurtulmuştur arınan,
15.Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Nüzul Sebepleri

Tarık Suresi

5.İbnu Ebi Hatim`in İkrime`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Ebu`l-Eşedd hakkında inmiştir. Bu kişi çok kuvvetli biriydi. Bir derinin üstüne çıkarak: "Ey Kureyş halkı! Beni bunun üzerinden kim kaydırabilir?" derdi. Kendisi de gerçekten orada direnme gücüne sahipti. Adam sonra şöyle derdi: "Muhammed cehennemin bekçilerinin sayısının on dokuz olduğunu ileri sürüyor. Ben sizin adınıza tek başıma onlardan on tanesine yeterim. Yeter ki siz bana destek olarak diğer dokuzunu benden alıkoyun" derdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. (Cehennemin bekçilerinin sayısı hakkında bkz. Müddessir, 74/30. Bu konuda ayrıca bkz. Müddessir suresinin 31. ayeti kerimesinin iniş sebebi.)

A'la Suresi

6.Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Cibril (a.s.), Resulullah (a.s.)`a vahiy getirdiğinde Cibril (a.s.) daha vahyin tamamını iletmeden Resulullah (a.s.) unutmamak için baş tarafını okumaya başlardı. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimesini indirdi. (Bu konuda ayrıca Kıyamet suresinin 16. ayeti kerimesinin iniş sebebine bakınız.)