MUTAFFİFİN SURESİ / 589
35.Koltukların üzerinde bakarlar.
36."İnkârcılar yapmakta olduklarının mükâfatını aldılar mı?"

84.İNŞİKAK SURESİ

"İnşikak", "yarılma" anlamındadır. Birinci ayetinde göğün yarılmasından sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 25 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Gök yarıldığı zaman,
2.Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,
3.Yer uzatılıp düzlendiği zaman,
4.İçinde olanları atıp boşaldığı zaman,
5.Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman,
6.Ey insan! Sen Rabbine (kavuşuncaya) kadar çabalayacaksın, sonunda O'na kavuşacaksın.
7.Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,
8.O kolay bir şekilde hesaba çekilecek,
9.Ve ailesine sevinçli olarak dönecektir.
10.Kimin kitabı da arka tarafından verilirse,
11.O da helak çağıracak.
12.Çılgınca yanan ateşe girecek.
13.Çünkü o ailesinin içinde sevinçliydi. [1]
14.Doğrusu o (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.
15.Hayır. Muhakkak ki, Rabbi onu görüyordu.
16.Hayır. Yemin ederim şafağa,
17.Geceye ve topladıklarına,
18.Dolunay haline geldiği zaman aya,
19.Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.
20.Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
21.Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar?
22.Gerçekte ise o inkâr edenler yalanlıyorlar.
23.Oysa Allah onların içlerinde sakladıklarını çok iyi bilmektedir.
24.Onları acıklı bir azapla müjdele!
25.Ancak iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır.

Dipnotlar

1.Yani dünyada ailesi içinde keyif çatan, zevk süren bir şımarıktı.