MUTAFFİFİN SURESİ / 588
7.Hayır. Şüphesiz fâcirlerin (kötülerin) kitapları Siccin'dedir. [1]
8.Sen Siccin'in ne olduğunu bilir misin?
9.Yazılmış bir kitaptır.
10.İşte o gün, yalanlayanların vay hallerine!
11.Onlar din gününü yalanlamaktadırlar.
12.Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz.
13.Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Öncekilerin masalları" der.
14.Hayır. Doğrusu onların kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur.
15.Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. [2]
16.Sonra onlar hiç şüphesiz o çılgınca yanan ateşe atılacaklardır.
17.Sonra: "İşte bu yalanlamakta olduğunuz şeydir" denir.
18.Hayır. Şüphesiz iyilerin kitapları İlliyyin'dedir. [3]
19.Sen İlliyyin'in ne olduğunu bilir misin?
20.Yazılmış bir kitaptır.
21.(Allah'a) yaklaştırılmış olanlar onu görürler.
22.Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler.
23.Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.
24.Nimetlerin parıltısını yüzlerinde görürsün.
25.Onlara mühürlü halis bir şaraptan içirilir.
26.Onun sonu misktir. [4] İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.
27.Onun karışımı Tesnim'dendir.
28.O (Tesnim) bir kaynaktır ki, (Allah'a) yaklaştırılmış olanlar ondan içerler.
29.Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi.
30.Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı.
31.Ailelerine döndüklerinde de zevk içinde dönerlerdi.
32.Onları gördüklerinde: "Bunlar hiç şüphesiz sapıklardır" derlerdi.
33.Oysa kendileri, onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
34.Bugün artık iman edenler inkârcılara gülerler.

Dipnotlar

1.Siccin`in ne olduğu hakkında değişik açıklamalar vardır. Bir açıklamaya göre Siccin şeytanların ve inkârcıların amellerinin yazıldığı kitaptır. Bir başka açıklamaya göre ise yedi kat yerin altında şeytanların ve askerlerinin toplandığı yerdir. Siccin`in cehennemde bir yerin adı olduğu da söylenmiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı ise, "karanlık ve dar bir mahzen"dir.

2.Rablerini görmekten veya Rablerinin rahmetinden mahrum olacaklardır.

3.İlliyyin bir açıklamaya göre iyilerin amellerinin yazıldığı kitap, bir başka açıklamaya göre ise yedinci kat gökte Arş`ın altında bir yerdir. İlliyyin ile Levh-i Mahfuz`un kastedildiği de söylenmiştir. Bu kelimenin sözlük anlamı ise "yüceler"dir.

4.Yani içildikten sonra ağızda misk kokusu bırakır.