82.İNFİTAR SURESİ

"İnfitar", "yarılmak" anlamındadır. Bu sure de adını birinci ayetinden almaktadır. Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Gök yarıldığı zaman,
2.Yıldızlar dağıldığı zaman,
3.Denizler birbirine karıştırıldığı zaman,
4.Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman,
5.(Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.
6.Ey insan! Seni kerim olan Rabbine karşı aldatan ne oldu!
7.O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]
8.Seni dilediği surette terkib etti (şekillendirdi).
9.Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz.
10.Oysa sizin üzerinizde koruyucular vardır.
11.Şerefli yazıcılar.
12.Yaptıklarınızı bilirler.
13.Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler.
14.Ve muhakkak ki kötüler (facirler) de çılgınca yanan ateş içindedirler.
15.Din günü oraya girerler.
16.Onlar oradan (bir yere) kaybolacak değildirler.
17.Din gününün ne olduğunu sen bilir misin?
18.Ve yine din gününün ne olduğunu sen bilir misin?
19.O gün kimse kimseye bir şey sağlamaya güç yetiremez. O gün emir yalnız Allah'a aittir.

83.MUTAFFİFİN SURESİ

"Mutaffifin", "ölçü ve tartıda hile yapanlar" anlamındadır. Bu kelime surenin birinci âyetinde geçtiğinden bu sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. Medine döneminde indirilmiş olduğunu söyleyenler de vardır. 36 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hallerine!
2.Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar.
3.Ama kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksiltirler.
4.Yoksa onlar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
5.Büyük bir gün için.
6.O gün insanlar alemlerin Rabbi(nin huzuruna çıkmak) için kalkarlar.

Dipnotlar

1.Sana tam bir dengeye sahip ve organları birbiriyle uyumlu bir beden verdi.

Nüzul Sebepleri

Mutaffifin Suresi

1-5.Nesai ve İbnu Mace`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`dan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Medine`ye hicret ettiğinde burada ticaretle uğraşanların içinde ölçü ve tartıda hile yapan bazı kimseler vardı. Bu ayeti kerimeler de onlarla ilgili olarak indirildi.