NEBE SURESİ / 583
31.Şüphesiz takva sahipleri için bir kurtuluş vardır.
32.Bahçeler ve üzümler.
33.Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
34.Dolu dolu kadeh(ler).
35.Orada ne bir boş söz ne de yalan duyarlar.
36.Rabbinden bir mükâfat, yeterli bir bağış olarak.
37.Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan (Allah)'tan ki O'na hitapta bulunmaya güç yetiremezler.
38.Ruh'un ve meleklerin sıra sıra duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışındakiler konuşamazlar. Onlar da doğruyu söylerler.
39.İşte bu gerçek olan gündür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.
40.Doğrusu biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve inkâr eden: "Keşke ben toprak olsaydım!" der.

79.NAZİAT SURESİ

Bu sure "söküp çıkaranlar" anlamındaki "naziat" kelimesi ile başladığı için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. 46 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun (canları) boğarcasına şiddetle çekip alanlara,
2.Yumuşakça çekip alanlara,
3.Yüzüp yüzüp gidenlere,
4.Yarışıp geçenlere,
5.Ve işleri düzenleyenlere.
6.O gün sarsan sarsar,
7.Onu bir başka sarsıntı izler.
8.O gün yürekler titrer.
9.Gözleri zilletle düşer,
10.Diyorlar ki: "Biz çukurda [1] yeniden hayata döndürülecek miyiz?
11.Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduktan sonra?"
12.Dediler ki: "Öyleyse bu, zararına bir dönüştür."
13.Oysa o sadece bir tek haykırıştan ibarettir.
14.Birden onlar (dirilmiş halde) bir düzlük üzeredirler.
15.Sana Musa'nın haberi geldi mi?

Dipnotlar

1.Yani mezar çukuruna bırakıldıktan sonra.