78.NEBE SURESİ

"Nebe", "haber" anlamına gelir. Surenin ikinci âyetinde geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 40 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?
2.O büyük haberden mi?
3.Ki onlar onun hakkında ayrılık içindedirler.
4.Hayır. Yakında bilecekler.
5.Sonra yine hayır. Yakında bilecekler.
6.Biz yeri bir döşek yapmadık mı?
7.Dağları da birer kazık?
8.Sizi de çift çift yarattık.
9.Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10.Geceyi bir örtü yaptık.
11.Gündüzü geçim zamanı kıldık.
12.Üstünüzde yedi sağlam (gök) bina ettik.
13.Parıl parıl parıldayan bir kandil varettik.
14.Sıkışarak (su) çıkaran (bulut)lardan [1] şarıl şarıl su indirdik.
15.Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
16.Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler.
17.Şüphesiz (yaratıklar arasında hükmün verileceği) ayırım günü belirlenmiş bir vakittir.
18.O gün Sur'a üfrülür ve siz bölük bölük gelirsiniz.
19.Gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
20.Dağlar yürütülmüş bir serap olmuştur.
21.Şüphesiz cehennem bir pusudur.
22.Azgınların varacakları yerdir.
23.Sonu gelmeyecek çağlar boyunca orada kalacaklardır.
24.Orada ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar.
25.Sadece kaynar su ve irin.
26.Uygun bir ceza olarak.
27.Çünkü onlar bir hesap (göreceklerini) ummuyorlardı.
28.Ayetlerimizi de yalanlayabildikçe yalanladılar.
29.Biz ise her şeyi yazılı halde saydık.
30."Şimdi tadın. Artık sizin azaptan başka bir şeyinizi artırmayacağız."

Dipnotlar

1.Veya: Rüzgârların sıkıştırdığı bulutlardan