İNSAN SURESİ / 580
26.Gecenin bir bölümünde de O'na secde et ve gecenin uzun bir bölümünde O'nu tesbih et.
27.Şüphesiz bunlar peşin olanı (dünyayı) seviyor, önlerindeki ağır bir günü bırakıyorlar.
28.Onları biz yarattık ve organlarını sağlamlaştırdık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.
29.Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir.
30.Allah dilemedikçe de siz (bir şey) dileyemezsiniz. Şüphesiz O bilendir, hikmet sahibidir.
31.Dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

77.MURSELAT SURESİ

Bu surenin birinci âyetinde geçen ve "gönderilenler" anlamındaki "murselât" kelimesi sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 50 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere,
2.Şiddetle esip savuranlara,
3.Yaydıkça yayanlara,
4.(Hak ile bâtılı kesin) bir ayırım ile ayıranlara,
5.Zikri (vahyi) bırakanlara,
6.Mazeret [1] veya uyarı için.
7.Şüphe yok ki, size vaadedilen mutlaka gerçekleşecektir.
8.Yıldızlar(ın ışıkları) söndürüldüğü zaman,
9.Gök yarıldığı zaman,
10.Dağlar yerlerinden sökülüp savurulduğu zaman,
11.Peygamberler (şahitlik için) belli bir vakitte getirildiği zaman.
12.(Bu) hangi gün için ertelenmişti?
13.Ayırım (hüküm) günü için.
14.Sen ayırım gününün ne olduğunu bilir misin?
15.O gün, yalanlayanların vay haline!
16.Biz öncekileri helâk etmedik mi?
17.Sonra geride kalanları da onların peşlerine takacağız.
18.İşte biz suçlulara böyle yaparız.
19.O gün, yalanlayanların vay haline!

Dipnotlar

1.Yani Allah tarafından ilahi bir mazeret olarak, insanların sapıklığı seçme konusunda kendilerini mazur görecekleri bir sebebin kalmaması için.