İNSAN SURESİ / 579
6.Bir kaynaktır ki, Allah'ın kulları ondan içer; onu (istedikleri yere) fışkırtarak akıtırlar.
7.(Onlar) adaklarını yerine getirir, kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
8.Kendilerinin ona sevgi duymalarına rağmen [1] yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9."Biz size sadece Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz.
10.Çünkü biz suratların asılacağı, zorlu bir gün dolayısıyla Rabbimizden korkarız."
11.Allah da onları bu günün kötülüğünden korumuş ve kendilerine bir yüz parlaklığı ve sevinç vermiştir.
12.Sabretmelerinden dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır.
13.Orada koltuklara dayanırlar. Ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.
14.Gölgeleri kendilerine yakındır. Devşirilecek meyveleri de eğdirildikçe eğdirilmiştir.
15.Etraflarında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
16.Gümüşten kaseler ki ölçülerini (hizmetçiler) belirlemişlerdir.
17.Onlara orada karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir.
18.(Bu) orada selsebil diye adlandırılan bir kaynaktır.
19.Etraflarında ölümsüzlüğe kavuşturulmuş [2] gençler dolaşır ki, sen onları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın.
20.Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.
21.Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir.
22."Bu ancak sizin için bir mükafattır; gayretiniz kabul görmüştür."
23.Şüphesiz sana Kur'an'ı parça parça biz indirdik.
24.Şu halde Rabbinin hükmüne sabret ve onlardan hiçbir günahkara veya bir nanköre itaat etme.
25.Sabah, akşam Rabbinin adını an.

Dipnotlar

1.Yani iştahlarının çekmesine, kendilerinin arzulamalarına rağmen. Bazı tefsirlerde, ayetin metnindeki "hubbihi" kelimesinin sonundaki zamirin Allah`a işaret ettiği söylenmektedir. Buna göre ayetin meali şöyle olur: "O`nun (Allah`ın) sevgisi için yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler."

2.Sürekli genç ve taze kalan, hiç yaşlanmayan.