MÜDDESSİR SURESİ / 576
18.Çünkü o düşündü ve hesap kurdu. [2]
19.Canı çıkası nasıl da hesap kurdu.
20.Yine canı çıkası nasıl da hesab kurdu.
21.Sonra baktı.
22.Sonra suratını astı ve kaşlarını çattı.
23.Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.
24."Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir" dedi.
25."Bu insan sözünden başka bir şey değildir" (dedi).
26.Onu Sakar'a (cehenneme) atacağım.
27.Sen Sakar'ın ne olduğunu bilir misin?
28.Ne (insanın bedeninden) bir şey bırakır, ne de (sürekli yakıp durmaktan) vazgeçer.
29.İnsan derisini yakıp kavurur.
30.Onun üzerinde on dokuz (bekçi) vardır.
31.Biz o ateşin bekçilerini ancak melekler(den) kıldık. Sayılarını ise ancak inkâr edenler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin bilsinler, iman edenlerin imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve mü'minler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık olanlar ve inkârcılar da: "Allah, acaba bu örnekle neyi kasdetmiştir?" desinler. Allah işte böyle dileyeni sapıklığa düşürür dileyeni de doğru yola eriştirir. Rabbinin askerlerini O'ndan başkası bilmez. Bu ancak insanlar için bir öğüttür.
32.Hayır. Andolsun aya,
33.Dönüp gittiği zaman geceye,
34.Ve ağardığı zaman sabaha ki;
35.Gerçekten o (cehennem), büyük (bela)lardan biridir.
36.İnsanlık için bir uyarıcıdır.
37.Sizden (iyilikte) öne geçmek veya geri kalmak isteyenler için.
38.Her can kazandığına karşılık bir rehinedir.
39.Ancak sağ ashabı hariç.
40.(Onlar) cennetlerdedirler. Birbirlerine sorarlar.
41.Suçlulardan.
42."Sizi Sakar'a ne sürükledi?"
43.Derler ki: "Biz namaz kılanlardan değildik.
44.Yoksula da yedirmezdik.
45.(Sapıklıklara) dalanlarla beraber biz de dalardık.
46.Din (hesap) gününü de yalanlardık.
47.Sonunda kesin gerçek (ölüm) bize gelip çattı."

Dipnotlar

2.Yani "içinden, Kur`an-ı Kerim hakkında ne diyeceğini düşündü ve bununla ilgili bir tesbit yaptı." Türkçe meallerin çoğunda âyetin metnindeki: "Kaddere" kelimesi "ölçtü, biçti" ifadesiyle karşılanmaktadır. Ancak tefsirlerden anladığımıza göre bu kelime ile kastedilen, 11. âyetten itibaren kendisinden sözedilen kişi olan Velid bin Muğire`nin Kur`an-ı Kerim hakkında bazı yakıştırmalarda bulunmak için uzun uzadıya düşünüp tesbitlerde bulunmasıdır.

Nüzul Sebepleri

31.İbnu İshak`tan rivayet edildiğine göre: "Onun üzerinde on dokuz (bekçi) vardır" (Müddessir, 74/30) mealindeki ayeti kerime indirilince Ebu Cehl: "Ey Kureyş halkı! Muhammed Allah`ın cehennemde size azap edecek askerlerinin sayısının on dokuz olduğunu ileri sürüyor. Oysa siz insanların en kalabalık olanlarısınız. Sizden yüz kişi bir kişi karşısında güçsüz mü kalacak" diye konuştu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi."