MÜZZEMMİL SURESİ / 575
20.Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde (ibadet için) kalktığını seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) biliyor. Geceyi de gündüzü de Allah takdir etmektedir. O sizin bunu sayamayacağını (buna güç yetiremeyeceğinizi) bildi ve tevbelerinizi kabul etti.Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. (Allah) içinizde hastalar bulunduğunu, başkalarının Allah'ın lütfundan (rızık) arayarak yeryüzünde dolaşacaklarını ve daha başkalarının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. Artık ondan (Kur'an'dan) kolay geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve ecir bakımından daha büyük olarak bulursunuz. Allah'dan bağışlanma dileyin. Allah bağışlayan ve rahmet edendir.

74.MÜDDESSİR SURESİ

Birinci âyetinde geçen ve "elbisesine bürünen" anlamındaki "müddessir" kelimesi bu sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 56 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ey elbisesine bürünen!
2.Kalk ve uyar.
3.Rabbini tekbir et (yücelt).
4.Elbiseni temizle.
5.Pislikten [1] uzak dur.
6.Yaptığın iyiliği daha çoğunu istemek için yapma.
7.Rabbin için sabret.
8.Sur'a üflendiği zaman.
9.İşte o gün, çok zor bir gündür.
10.İnkârcılar için kolay değildir.
11.O yapayalnız yarattığım kimseyi sen bana bırak.
12.Ben ona bolca mal verdim,
13.Ve çevresinde bulunan oğullar (verdim),
14.Kendisi için (dünya nimetlerini) yaydıkça yaydım.
15.Sonra daha da artırmamı arzuluyor.
16.Hayır. Çünkü o âyetlerimize karşı bir inatçıdır.
17.Onu sarp bir yokuşa sardıracağım.

Dipnotlar

Müddessir Suresi

1.Resulullah (a.s.) burada pislikle kastedilenin putlar olduğunu bildirmiştir.

Nüzul Sebepleri

20.Hakim`in Hz. Aişe (r.a.)`den rivayet ettiğine göre: "Ey örtüsüne bürünen! Az bir kısmı dışında geceleyin (ibadete) kalk." (Müzzemmil, 73/1-2) mealindeki ayeti kerimeler indirilince Resulullah (a.s.) ve beraberindeki bazı Müslümanlar bir sene boyunca geceleri uzun süre ibadet ettiler. Hatta ayakları şişinceye kadar ibadet ediyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indi. İbnu Cerir, Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan ve daha başkalarından bunun benzeri rivayetler nakletmiştir.

Müddessir Suresi

1.Buhari ve Müslim`in Cabir bin Abdullah (r.a.)`tan onun da Resulullah (a.s.)`tan rivayet ettiğine göre Hira`da Resulullah (a.s.) ilk vahye muhatab olduğunda çok korkmuş, eve geldiğinde kendisini bir üşüme almış ve elbiselerine bürünmüştür. Bu yüzden bu ayeti kerimede ona böyle hitab edilmiştir.

11-26.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerimeler Velid bin Muğire hakkında indirilmiştir. Velid bin Muğire İslâm`a karşı düşmanlıkta ileri gidenlerdi. Bu kişi aynı zamanda Mekke`de İslâm ve Resulullah (a.s.) aleyhindeki propaganda faaliyetlerini yürütüyordu. Bir keresinde Resulullah (a.s.) hakkında nasıl bir yakıştırmada bulunacağı üzerinde düşündü. Bu konuda Ebu Cehl ile de fikir alış verişinde bulundu ve şöyle dedi: "İçinizde şiiri benden iyi bilen yoktur. Bu adamın sözü şiire hiç benzemiyor. Sonra sözünde bir hoşluk ve etkileyicilik var. Üstünü de altını da aydınlatıyor. O hep üstün çıkıyor, kimse onun üstüne çıkamıyor." Ebu Cehl, Velid bin Muğire`den Resulullah (a.s.) hakkında mutlaka bir şeyler uydurmasını istedi. O da: "Beni biraz kendi halime bırak düşüneyim" dedi. Bir süre düşündükten sonra: "Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir. Onu başkalarından aktarıyor" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerimeler indirildi.