73.MÜZZEMMİL SURESİ

Surenin birinci âyetinde geçen "örtüsüne bürünen" anlamındaki "Müzzemmil" kelimesi bu sureye ad olmuştur. 20. âyet Medine döneminde inen 20. âyet dışında, diğer âyetleri Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ey örtüsüne bürünen!
2.Az bir kısmı dışında geceleyin (ibadete) kalk.
3.Yarısı kadar. Yahut bundan biraz eksilt.
4.Yahut bunu artır ve Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
5.Doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız.
6.Gerçekten, gece kalkışı etki bakımından daha kuvvetli ve okuma bakımından da daha sağlamdır.
7.Çünkü gündüz senin uzun uğraşıların var.
8.Rabbinin adını an ve her şeyden kendini çekerek yalnızca O'na yönel. [1]
9.(O) doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. O halde sen O'nu vekil tut. [2]
10.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl.
11.Varlık sahibi yalanlayıcıları sen bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
12.Çünkü bizim katımızda bukağılar ve çılgınca yanan bir ateş var.
13.Ayrıca boğazı tıkayan bir yiyecek ve acıklı bir azap var.
14.O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılan bir kum yığını halini alır.
15.Doğrusu, Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahid olacak bir peygamber gönderdik.
16.Şu var ki, Firavun peygambere karşı geldi biz de onu şiddetli bir yakalayışla yakaladık.
17.Peki, siz eğer inkâr ederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlar haline getiren bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız?
18.Ondan (o günün dehşetinden) dolayı gök yarılır. Bu yerine gelecek bir vaaddir.
19.Bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol edinir.

Dipnotlar

1.Yani kalbini O`nun dışındaki bütün düşüncelerden boşaltarak bütün kalbinle O`na yönel.

2.İşlerinde yalnız O`na güvenip dayan.

Nüzul Sebepleri

1.Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet edildiğine göre vahyin başlangıcında Resulullah (a.s.) bazen korkuya kapılıyor ve bundan dolayı kendini üşüme alıyordu. Bu yüzden örtüye bürünüyordu. Bu ayeti kerimede Resulullah (a.s.)`a böyle hitab edilmesinin sebebi budur.