CİN SURESİ / 573
14.Bizden Müslümanlar da var, haksızlık edenler (doğru yoldan sapanlar) da. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.
15.Haksızlık edenler ise cehennem için odun olmuşlardır."
16.Gerçek şu ki onlar yolda dosdoğru gitselerdi onlara bolca su verirdik.
17.Bununla onları imtihan etmek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu zor bir azaba sokar.
18.Şüphesiz mescidler Allah'ındır. Öyleyse Allah'la beraber başkasına tapmayın.
19.Gerçekten Allah'ın kulu O'na ibadet için kalktığında onun üzerine üşüşerek neredeyse keçe gibi olacaklardı.
20.De ki: "Ben ancak Rabbime dua ediyor ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmuyorum."
21.De ki: "Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim."
22.De ki: "Hiç kimse beni Allah'tan (gelecek azaptan) kurtaramaz ve ben O'ndan başka sığınılacak birini de bulamam.
23.(Benim yaptığım) sadece Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşi vardır.
24.Sonunda kendilerine vaadedileni gördüklerinde kimin yardımcı bakımından daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bilecekler.
25.De ki: "Size vaadedilen yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem.
26.O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açmaz.
27.Ancak elçilerinden hoşnud oldukları müstesna. Çünkü O, bunun önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar.
28.Öyle ki, Rablerinin risaletlerini (kendileri vasıtasıyla görderdiği hükümleri) tebliğ ettiklerini bilsin. (Allah) onlarda olanı kuşatmış ve her şeyi sayı olarak saymıştır.

Nüzul Sebepleri

16.Mukatil`den rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Mekke müşriklerinin yedi yıl kuraklık çekmeleri üzerine indirildi.

Bu kuraklık olayı ile ilgili bazı rivayetler şöyledir:

Buhari ve Müslim, Abdullah bin Mes`ud (r.a.)`un şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir:

"Kureyşiler İslâm`a girmekten kaçınıyorlardı. Bunun üzerine Resulullah (a.s.) onların aleyhlerine dua etti ve başlarına kıtlık geldi. Bundan dolayı helak oldular. Ölü hayvan etlerini ve kemikleri yemek zorunda kaldılar. Sonunda Ebu Süfyan O`na (Resulullah (a.s.)`a) gelerek dedi ki: "Ey Muhammed! Sen akrabaya iyiliği emretmek üzere geldin. Senin kavminse helak oldu. Onlar için Allah`a dua et." Bunun ardından şu ayeti kerime indirildi: "Artık sen göğün açık bir duman getireceği günü gözetle." (Duhan, 44/10) Ancak müşrikler daha sonra yine küfürlerine döndüler."

Bir rivayette de şöyle denmektedir: "Resulullah (a.s.) insanların yüz çevirdiklerini görünce şöyle buyurdu:

"Ey Allah`ım! Bunlara Yusuf`un yedi (yıl)ı gibi bir yedi (yıl) ver."

Bunun ardından öyle bir kıtlığa maruz kaldılar ki her şeyi etkiledi. Öyle ki derileri, ölü hayvan etlerini ve cifeleri yemek zorunda kaldılar..." devamı yukarıdaki gibidir.