72.CİN SURESİ

Bu surede cinlerin Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek Müslüman olmaları olayından sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 28 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.De ki: "Bana vahyedildiğine göre cinlerden bir grup (Kur'an'ı) dinledi ve şöyle dediler: "Doğrusu biz hayret verici bir Kur'an dinledik.
2.O (Kur'an) doğruluğa iletiyor. Biz de ona iman ettik. Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız.
3.Muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.
4.Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
5.Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.
6.İnsanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınırlardı; bu da onların azgınlıklarını artırırdı.
7.Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlardı.
8.Doğrusu biz göğü yokladık da onu güçlü bekçiler ve parlak ateşlerle doldurulmuş bulduk.
9.Oysa biz (daha önce, gayb haberlerini) dinlemek için orada bazı oturacak yerlere otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olursa kendisini izleyen parlak bir ateş(i karşısında) buluyor.
10.Bilmiyoruz, acaba yeryüzünde olanlar için bir kötülük mü istendi yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi?
11.Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da var, bunun aşağısında olanlar da. Biz, çeşit çeşit yollara ayrılmış gruplardık.
12.Biz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, (göğe) kaçmakla da O'nu aciz bırakamayacağımızı anladık.
13.Ve biz doğruluğa ileten (Kur'an)'ı duyunca ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse (sevabının) eksik verilmesinden de, haksızlığa uğratılmaktan da korkmaz.

Nüzul Sebepleri

Bu surenin cinlerle ilgili ayeti kerimeleri hakkında Buhari, Tirmizi ve daha başkaları Abdullah bin Abbas (r.a.)`ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir:

"Resulullah (a.s.) cinlere hitaben bir şey okumuş veya onları görmüş değildir. Ancak ashabından bir grupla birlikte Ukaz çarşısına doğru yola çıktı. Bu arada (yani Resulullah (a.s.)`ın peygamber olarak görevlendirilmesinden sonra) şeytanların göklere yükselerek oralarda bulunanlardan bilgi edinmeleri de engellenmişti. (Şeytanlardan ve diğer cinlerden) öyle bir şeye kalkışanların üzerlerine parlak ateş parçaları atılıyordu. Bunlar toplumlarına dönerek: "Bu ancak yeni bir gelişmeden dolayı olabilir. Yeryüzünün doğusunu ve batısını bir dolaşın da bakın ki bu yeni gelişme neymiş" dediler. Onlar da bunun için çıktılar. Tihame tarafına giden grup Resulullah (a.s.)`ın Batnı Nahle`de sabah namazını kılmakta olduğu sırada ona şahid oldu. Kur`an-ı Kerim`i duyunca onu dinlemeye koyuldular ve: "Vallahi sizin göklerin bilgelerine ulaşmanıza engel olan gelişme budur" dediler. Ardından toplumlarına dönerek: "Doğrusu biz hayret verici bir Kur`an dinledik" dediler. Sonra bu olay Resulullah (a.s.)`a vahiyle bildirildi."