NUH SURESİ / 571
11.Böylece, üzerinize gökten bolca yağmur göndersin.
12.Size mallarla ve oğullarla yardım etsin; size bahçeler versin, ırmaklar versin.
13.Size ne oluyor ki, Allah'ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz?
14.Oysa O sizi çeşitli aşamalardan geçirerek yarattı. [2]
15.Allah yedi göğü nasıl kat kat yarattığını görmediniz mi?
16.Ve onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de bir kandil kıldığını?
17.Allah sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.
18.Sonra sizi oraya yeniden döndürecek ve sizi (bir başka) çıkarışla çıkaracaktır.
19.Allah sizin için yeri bir sergi kıldı.
20.Onun geniş yollarında dolaşasınız diye."
21.Nuh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana karşı geldiler ve malı ve çocuğu kendisinin zararından başka bir şeyini artırmayan kimseye (veya kimselere) uydular.
22.Ve büyük büyük tuzaklar kurdular.
23."Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd'den, Suva'dan, Yeğus'dan, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin" dediler.
24.Birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sapıklıklarından başka bir şeylerini artırma."
25.Onlar günâhlarından dolayı boğuldular. Ardından ateşe sokuldular. O zaman kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.
26.Nuh dedi ki: "Rabbim! Yeryüzünde inkârcılardan, hareket eden bir tek kişi bırakma.
27.Doğrusu sen onları bırakırsan onlar kullarını saptırırlar ve bozguncu ve inkârcıdan başkasını doğurmazlar.
28.Rabbim! Beni, anne babamı, mü'min olarak evime gireni ve mü'min erkeklerle mü'min kadınları bağışla. Zâlimlerin ise helâklerinden başka bir şeylerini artırma.

Dipnotlar

2.Yani "nutfeden insan şekline gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmektesiniz". Yahut âyetin anlamı şöyledir: "Oysa O sizi farklı niteliklerde (birbirlerinden farklı özelliklere sahip insanlar olarak) yaratmıştır."