HAKKA SURESİ / 568
35.Bugün burada onun için yakın bir dost yoktur.
36.Kanlı irinden başka bir yiyecek de yoktur.
37.Onu günahkarlardan başkası yemez.
38.Hayır. Yemin ederim gördüğünüze,
39.Ve görmediğinize ki,
40.Muhakkak ki o (Kur'an), şerefli bir elçinin sözüdür.
41.O, bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz!
42.Bir kahinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz!
43.(O) alemlerin Rabbinden indirilmedir.
44.Eğer o bize karşı kendiliğinden birtakım sözler uydurmuş olsaydı,
45.Muhakkak onu kuvvetle yakalardık,
46.Sonra da hiç şüphesiz onun can damarını keserdik.
47.O zaman sizden hiçbir kimse buna engel olamazdı.
48.Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.
49.Elbette biz sizin içinizde yalanlayanlar olduğunu biliyoruz.
50.Muhakkak o (Kur'an), inkâr edenler için bir hasrettir.
51.Şüphe yok ki o, kesin gerçektir.
52.Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.

70.MEARİC SURESİ

"Mearic" yüksek dereceler, makamlar anlamına gelir. Bu sure adını üçüncü âyetinden almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 44 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Bir isteyen kesin gerçekleşecek olan bir azabı istedi.
2.Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur.
3.O, yüksek makamların sahibi Allah'tandır.
4.Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.
5.Sen şimdi güzel bir sabırla sabret.
6.Onlar onu uzak görüyorlar.
7.Biz ise onu yakın görüyoruz.
8.O gün gök erimiş maden gibi olur.
9.Dağlar da atılmış yün gibi olur.
10.Hiçbir yakın dost bir yakın dostu(n halini) sormaz.

Nüzul Sebepleri

1.Nesai ve İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerimede kastedilen kişi Nadr bin Haris`tir. Bu kişi: "Ey Allah`ım! Eğer bu azap gerçek ise bizim üzerimize gökten taş yağdır" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

2.İbnu Münzir`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre bu surenin birinci ayeti kerimesinde: "Gerçekleşecek olan bir azap" ifadesi kullanılınca insanlar: "Bu azap kimin üzerine gerçekleşecektir?" diye sordular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.