KALEM SURESİ / 566
43.Gözleri düşkün bir halde. Kendilerini de zillet bürür. Oysa onlar sağlamken secdeye çağrılıyorlardı.
44.Bu sözü yalanlayanı sen bana bırak. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş (azaba) yaklaştıracağız.
45.Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım pek sağlamdır.
46.Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır yük altında mı kaldılar?
47.Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarındadır da onlar (onu) yazıyorlar mı?
48.Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o çok kederli bir halde seslenmişti.
49.Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmemiş olsaydı mutlaka çırılçıplak bir alana kınanmış bir halde bırakılırdı.
50.Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.
51.O inkâr edenler zikri (Kur'an'ı) duyduklarında neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. (Hala senin hakkında): "O bir delidir" diyorlar.
52.Oysa o (Kur'an) ancak alemler için bir öğüttür.

69.HAKKA SURESİ

İlk kelimesi bu sureye ad olmuştur. Mekke döneminde inmiştir. 52 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.O gerçekleşecek olan,
2.Nedir o gerçekleşecek olan?
3.O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen bilir misin? [1]
4.Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar.
5.Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi
6.Ad (kavmin)e gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler.
7.(Allah) onu yedi gece sekiz gün ardarda onların üzerlerine musallat etti. O kavmi orada, içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış bir halde görürsün.
8.Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun?

Dipnotlar

1.Veya: "O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nerden bilebilirsin?