KALEM SURESİ / 565
16.Yakında onun burnu üzerine damga vuracağız.
17.Biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi bunları da imtihan ettik. Hani onlar sabah vaktinde [2] onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
18.Hiç istisna da etmiyorlardı. [3]
19.Ancak onlar uyurlarken Rabbinden (gönderilen) bir salgın onun üzerini sardı,
20.Böylece (bahçe) kapkara oluverdi.
21.Sabahleyin birbirlerine seslendiler.
22."Eğer devşirecekseniz erkenden ürününüze gidin" diye.
23.Derken aralarında fısıldaşarak yola çıktılar.
24."Sakın bugün oraya bir yoksul girip yanınıza sokulmasın" diye.
25.(Yoksulları) engellemeye güç yetirecekleri zannıyla erkenden gittiler.
26.Fakat onu (bahçeyi) gördüklerinde: "Herhalde yanlış geldik" dediler.
27."Hayır. Doğrusu biz mahrum bırakıldık."
28.Orta hal üzere (mutedil) olanları dedi ki: "Ben size (Allah'ı) tesbih etmeniz gerekmez mi dememiş miydim?"
29."Rabbimizi tesbih ederiz! Doğrusu biz zalimlerdenmişiz" dediler.
30.Bu kez birbirlerine dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.
31.Dediler ki: "Yazık bize! Doğrusu biz azgınlarmışız.
32.Belki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz Rabbimize yönelenleriz."
33.İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
34.Şüphesiz takva sahipleri için Rablerinin katında nimet cennetleri vardır.
35.Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
36.Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
37.Yoksa sizin bir kitabınız var da (bu verdiğiniz hükümleri) onda mı okuyorsunuz?
38.İçinde, siz neyi seçerseniz o sizin olacak (diye mi yazılı)?
39.Yoksa sizin bizim üzerimizde, neye hükmederseniz onun sizin olacağı hakkında kıyamet gününe kadar sürecek ahitleriniz mi var?
40.Sor onlara; hangileri bunun savunuculuğunu yapacak?
41.Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse eğer doğru sözlü iseler ortaklarını getirsinler.
42.O gün bacak açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç yetiremezler.

Dipnotlar

2.Yani erkenden, kimse görmeden ve dilenciler işin farkına varmadan.

3."Allah dilerse" diye bir kayıt koymuyorlardı.