MÜLK SURESİ / 564
27.Nihayet onu yakında gördüklerinde inkâr edenlerin yüzleri kötüleşir ve: "İşte bu, (gerçekleşmeyeceğini) ileri sürüp durduğunuz şeydir" denir.
28.De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah beni ve beraberimdekileri helâk etse yahut bize merhamet ederse inkâr edenleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?"
29.De ki: "O Rahman'dır. Biz O'na iman ettik ve O'na güvendik. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz."
30.De ki: "Ne dersiniz, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa size kim bir akar su getirebilir?"

68.KALEM SURESİ

Birinci ayetinde kaleme yemin edildiği için böyle adlandırılmıştır. Aynı zamanda "Nun" harfi ile başladığından "Nun Suresi" olarak da adlandırılmaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 52 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun,
2.Rabbinin nimetiyle sen bir mecnun değilsin.
3.Senin için kesintisiz bir ecir vardır.
4.Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin.
5.Yakında sen de göreceksin onlar da görecekler.
6.Hanginizin çarpılmış olduğunu.
7.Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da en iyi bilendir; doğru yolda olanları da en iyi bilendir.
8.Şu halde yalanlayanlara itaat etme.
9.İstediler ki sen yumuşak davranasın da onlar da (sana) yumuşaklık göstersinler. [1]
10.Sürekli yemin edip duran, aşağılık hiçbir kimseye itaat etme.
11.(Herkesi) ayıplayan, söz taşıyan,
12.İyiliği engelleyen, saldırgan, çok günahkar,
13.Kaba ve bütün bunlardan sonra soyu belirsiz.
14.Mal ve oğullar sahibidir diye.
15.Kendisine ayetlerimiz okunduğunda: "Öncekilerin masalları" der.

Dipnotlar

1.Yani senin kendi dinini tebliğdeki ciddiyetini bırakman veya onların dinlerindeki sapıklıklardan sözetmemen karşılığında sana olan muhalefetlerini hafifletmek istediler.

Nüzul Sebepleri

2.İbnu Münzir`in İbnu Cureyc`den rivayet ettiğine göre müşriklerin Resulullah (a.s.)`ı delilikle itham etmeleri üzerine bu ayeti kerime indirildi.

10-16.İbnu Ebi Hatim`in Suddi`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerimeler Ahnes bin Şerik hakkında indirilmiştir. Yine İbnu Ebi Hatim`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre ise Esved bin Abdi Yeğus hakkında indirilmiştir.