67.MÜLK SURESİ

"Mülk", "hâkimiyet, saltanat, varlıklar âlemi" gibi anlamlara gelir. Bu sure adını birinci âyetinden almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Hükümranlık (mülk) elinde olan Allah ne yücedir! O her şeye güç yetirendir.
2.Hanginizin amelinin daha güzel olduğu konusunda sizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O yücedir, bağışlayandır.
3.O yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözü(nü) çevir (de bir bak) hiçbir çatlaklık görüyor musun?
4.Sonra gözü(nü) iki kere daha çevir (de bak). Göz hakir ve umudunu kesmiş bir halde sana döner.
5.Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle (yıldızlarla) süsledik, onları şeytanlar için taşlama araçları kıldık ve onlar için alevli ateş azabı hazırladık.
6.Rablerini inkâr edenler için de cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
7.Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç sesini duyarlar.
8.Öfkesinden nerdeyse çatlayacaktır. Her bir topluluk oraya atıldıkça bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.
9.Derler ki: "Evet. Bize bir uyarıcı gelmişti. Ama biz yalanladık ve: "Allah bir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz" dedik."
10.Ve derler ki: "Eğer biz dinlemiş veya akıl etmiş olsaydık şu çılgın ateşin halkı arasında olmazdık."
11.Böylece günâhlarını itiraf ederler. Çılgın ateşin halkı uzak olsun!
12.Rabblerinden gıyaben (görmeden) korkanlara gelince onlar için bağışlama ve büyük ecir vardır.