64.TEGABUN SURESİ

"Aldanma" anlamına gelen "Teğabun" kelimesi bu surenin 9. âyetinde geçtiğinden sureye ad olmuştur. Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye güç yetirendir.
2.Sizi O yarattı. Böyleyken kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
3.Gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş O'nadır.
4.Göklerde ve yerde ne varsa bilir; sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah gönüllerde olanı bilendir.
5.Daha önce inkâr edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için acıklı bir azap vardır.
6.Bu, peygamberleri onlara apaçık delillerle geldiğinde onların: "Bir insan mı bizi doğru yola iletecek?" diyerek inkâr etmeleri ve arkalarını dönmeleri yüzündendir. Allah da hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını gösterdi. Allah bir şeye ihtiyacı olmayan, hamde lâyık olandır.
7.İnkâr edenler yeniden diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki: "Hayır. Rabbime yemin olsun ki mutlaka yeniden diriltilecek sonra yaptıklarınızdan haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre kolaydır.
8.Şu halde Allah'a, Peygamberi'ne ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
9.O gün sizi toplanma günü için biraraya getirir. İşte bu aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde sonsuza kadar kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.