SAFF SURESİ / 552
6.Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek adı övgüye lâyık (Ahmed) olan bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti. Ancak o kendilerine apaçık delillerle gelince: "Bu apaçık büyüdür" dediler.
7.İslam'a çağrıldığı halde, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.
8.Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
9.Allah'a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamber'ini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.
10.Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size bildireyim mi?
11.Allah'a ve Peygamber'ine iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
12.(Allah) günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerinde hoş konutlara sokar. İşte büyük kurtuluş budur.
13.Sizin seveceğiniz bir şey daha var: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele.
14.Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa havarilere: "Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir?" demiş, havariler de: "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkâr etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, böylece onlar üstün geldiler.

Nüzul Sebepleri

10.Ebu Salih`ten rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime de yukarıda 2. ayeti kerimenin iniş sebebi olarak anlatılan olayla ilgili olarak indirilmiştir.