VAKIA SURESİ / 537
77.Muhakkak ki o şerefli bir Kur'an'dır.
78.Korunmuş bir kitaptadır.
79.Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz.
80.(O) alemlerin Rabbinden indirilmedir.
81.Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?
82.Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? [4]
83.Hele o can boğaza dayandığında!
84.O vakit siz (can çekişene) bakar durursunuz.
85.Biz ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz.
86.Haydi bakalım, eğer ceza görmeyecekseniz;
87.Eğer doğru sözlülerseniz, onu (çıkan canı) geri çevirsenize!
88.Eğer o (ölen kişi, Allah'a) yaklaştırılanlardan ise;
89.(Bu durumda ona) rahatlık, güzel rızık ve nimet cenneti (var).
90.Eğer sağ ashabından ise;
91.Sağ ashabından sana selâm olsun.
92.Ama eğer yalanlayan sapıklardan ise;
93.(Ona da) kaynar sudan bir ziyafet.
94.Ve cehenneme atılma (var).
95.Şüphe yok ki, kesin gerçek işte budur.
96.Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et.

57.HADİD SURESİ

"Hadid", "demir" demektir. Bu surenin 25. ayetinde demirden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Bir görüşe göre Mekke döneminde bir diğer görüşe göre ise Medine döneminde indirilmiştir. 29 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etti (etmektedir). O, güçlüdür, hikmet sahibidir.
2.Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir.
3.O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. [1] O her şeyi bilendir.

Dipnotlar

4.Yani: "Kur`an-ı Kerim`den nasibiniz onu yalanlamanızdan ibaret midir?" yahut: "Size verilen rızka şükretmek yerine ona karşı nankörlükte mi bulunuyorsunuz?"

Hadid Suresi:

1.Evvel: Kendinden önce hiçbir şey olmayan. Ahir: Kendinden sonraya hiçbir şey kalmayacak olan. Zahir: Delilleriyle varlığı açık ve kesin olan. Batın: İnsan aklının zatını gerçek anlamıyla kavrayamayacağı, zatının hakikati gizli olan.