VAKIA SURESİ / 535
17.Etraflarında ölümsüz hayata kavuşturulmuş gençler dolaşırlar.
18.(Şarap) kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
19.Ondan dolayı ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.
20.Bir de beğenip seçtikleri meyvalar.
21.Ve canlarının çektiği kuş eti (ile de dolaşırlar).
22.(Orada) iri gözlü huriler (vardır).
23.Saklı inciler benzeri.
24.Yaptıklarına karşılık olarak.
25.Orada ne boş bir söz ne de günâha götürücü söz duyarlar.
26.Sadece: "Selâm, selâm" (sözü duyarlar).
27.Sağ ashabı ne (mutludurlar) o sağ ashabı!
28.Dikensiz kiraz ağacı,
29.Meyva yüklü muz ağacı,
30.Uzayıp giden gölge,
31.Sürekli akan su,
32.Çok miktarda meyva,
33.Kesilmeyen ve yasaklanmayan!
34.Yükseltilmiş döşeklerde(dirler).
35.Gerçekten biz onları (hurileri), yepyeni bir yaratışla yarattık.
36.Onları bakireler kıldık.
37.Eşlerine tutkun yaşıt kızlar.
38.Sağ ashabı için.
39.Birçokları öncekilerden,
40.Birçokları da sonrakilerdendir.
41.Sol ashabı ne (bedbahttırlar) o sol ashabı!
42.Delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen bir azap ve kaynar su içinde.
43.Ve kapkara dumandan bir gölge altında.
44.Ne serindir ne de ferahlatıcı.
45.Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmışlardı.
46.O büyük günâhta da ısrar ediyorlardı.
47.Ve diyorlardı ki: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı gerçekten biz mi diriltileceğiz?
48.Ve önceki atalarımız da mı?"
49.De ki: "Şüphesiz öncekiler de sonrakiler de.
50.Bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka toplanacaklardır.