RAHMAN SURESİ / 534
68.Onların içlerinde de meyve, hurma ve nar vardır.
69.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
70.Orada iyi huylu güzel kadınlar vardır.
71.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
72.Çadırlar içine kapanmış huriler.
73.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
74.Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.
75.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
76.Yeşil yastıklara ve güzel döşeklere yaslanırlar.
77.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
78.Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir.

56.VAKIA SURESİ

"Olay" anlamına gelen "vakı'a" kelimesi ile bu surede "kıyamet olayı" kastedilmektedir. Bu kelime, surenin birinci âyetinde geçtiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kıyamet olayı gerçekleştiği zaman,
2.Onun gerçekleşmesini yalanlayan çıkmaz.
3.O alçaltıcı, yükselticidir.
4.Yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı,
5.Dağlar bir serpilişle serpildiği,
6.Böylece dağılmış toz haline geldiği,
7.Sizin de üç sınıf olduğunuz zaman.
8.Sağ ashabı [1] ne (mutludurlar) o sağ ashabı!
9.Sol ashabı [2] ne (bedbahttırlar) o sol ashabı!
10.(Hayırda) öne geçenler öncülerdir.
11.İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış olanlardır.
12.Nimet cennetlerindedirler.
13.Çoğu öncekilerden.
14.Birazı da sonrakilerden.
15.Mücevherlerle özenle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.
16.Onların üzerlerine karşılıklı olarak yaslanırlar.

Dipnotlar

1.Sağ ashabı (ashabu`l-meymene): Kitapları sağ taraflarından verilenler yahut hesap esnasında sağ tarafta duranlar.

2.Sol ashabı (ashabu`l-meş`eme): Kitapları sol taraflarından verilenler yahut hesap esnasında sol tarafta duranlar.